Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σε νέα διεύθυνση λειτουργεί από τη Δευτέρα 5 Αυγούστου το κατάστημα της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Μητροπόλεως 17, μεταστεγαζόμενο από την οδό Πολυτεχνείου 27-29.

Η μεταφορά του καταστήματος σε μια περιοχή της πόλης ιδιαιτέρως κεντρική καταγράφει την πρόθεση της Τράπεζας για πιο άμεση εξυπηρέτηση τόσο των ιδιωτών όσο και των μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια πόλη με μεγάλη επιχειρηματική και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, μια ιδιαιτέρως σημαντική αγορά .

Η τράπεζα με λύσεις προηγμένης τραπεζικής σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις αλλά και με αποδόσεις ικανοποιητικές σε ότι αφορά τα επενδυτικά και καταθετικά προϊόντα απευθύνεται στο ιδιώτη και μικρομεσαίο επιχειρηματία  και προσδοκά να στηρίξει τη δραστηριότητά του.