IHS Markit: Σημαντική βελτίωση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα τον Αύγουστο

Σημαντική βελτίωση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα και συγκεκριμένα την ισχυρότερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2000 υπέδειξαν τα στοιχεία της έρευνας PMI του Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η IHS Markit.

Οι εντονότερες αυξήσεις στην παραγωγή και στις νέες παραγγελίες στήριξαν τη συνολική ανάπτυξη. Η ζήτηση από νέους και υφιστάμενους πελάτες ενισχύθηκε, καθώς οι εταιρείες επιτάχυναν τις δραστηριότητες αγορών και προσλήψεων. Παρόλα αυτά, οι σημαντικές καθυστερήσεις από την πλευρά των προμηθευτών ώθησαν και πάλι υψηλότερα την επιβάρυνση κόστους, καθώς οι τιμές εισροών σημείωσαν αισθητή άνοδο. Οι επιχειρήσεις ήταν σε θέση να μετακυλίσουν μέρος του υψηλότερου κόστους στους πελάτες, μετά τη δριμεία αύξηση των χρεώσεων.

Εν τω μεταξύ, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη κατέγραψε άνοδο με βάση την αισιοδοξία για περαιτέρω αύξηση στις εισροές νέων παραγγελιών.

Ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) είναι ένας σύνθετος δείκτης της απόδοσης της μεταποιητικής οικονομίας. Προκύπτει από δείκτες σχετικά με τις νέες παραγγελίες, την παραγωγή, την απασχόληση, τον χρόνο παράδοσης προμηθειών και τα αποθέματα προμηθειών. Οποιαδήποτε τιμή πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων υποδεικνύει συνολική βελτίωση των συνθηκών του τομέα.

Ο κύριος δείκτης PMI έκλεισε στις 59.3 μονάδες τον Αύγουστο, τιμή υψηλότερη από τις 57.4 μονάδες του Ιουλίου, υποδεικνύοντας αισθητή άνοδο των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο ταχύτερος σε διάστημα μεγαλύτερο των 21 ετών και σε γενικές γραμμές ισχυρός.

Η εντονότερη αύξηση της παραγωγής στα μέσα του τρίτου τριμήνου συνέβαλε στη συνολική ανάπτυξη. Η άνοδος της παραγωγής ήταν η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2000 και, σύμφωνα με αναφορές, οφειλόταν στη μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών και στην αυξημένη ζήτηση των πελατών.

Οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, καθώς οι Έλληνες κατασκευαστές υπέδειξαν τη δριμύτερη αύξηση της ζήτησης από την πλευρά των πελατών που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2000. Μερικές εταιρείες δήλωσαν ότι η άνοδος συνδεόταν με την περαιτέρω επανεκκίνηση της οικονομίας και την αύξηση σε βασικές αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα ενισχύθηκε και η ζήτηση από πελάτες του εξωτερικού, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό, ο οποίος ήταν ταχύτερος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, οι επιβαρύνσεις κόστους που αντιμετώπισαν οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών αυξήθηκαν με απότομο ρυθμό παρότι εξασθένησαν σε χαμηλό πέντε μηνών.

Με εξαίρεση το ιστορικά υψηλό ρεκόρ που παρατηρήθηκε από τον Απρίλιο, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δριμύτερος που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής των στοιχείων της έρευνας τον Μάιο του 1999. Η άνοδος των τιμών εισροών συνδέθηκε γενικότερα με τς σοβαρές ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών και τη μεγαλύτερη παγκόσμια ζήτηση για εισροές.

Οι τιμές εκροών αυξήθηκαν αισθητά τον Αύγουστο, καθώς οι επιχειρήσεις επιδίωξαν να μετακυλίσουν μέρος του υψηλότερου κόστους στους πελάτες. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων μειώθηκε από το ιστορικά υψηλό επίπεδο του Ιουνίου και ήταν ο βραδύτερος σε διάστημα έξι μηνών.

Παρόλα αυτά, οι κατασκευαστές διεύρυναν τις αγορές εισροών τους με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο του 2019. Η μεγαλύτερη αγοραστική δραστηριότητα συνδέθηκε με τις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής και την περαιτέρω συρρίκνωση τόσο των αποθεμάτων προμηθειών όσο και των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων.

Η υποχώρηση των αποθεμάτων αγορών προμηθειών αποδόθηκε ευρέως στην επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών η οποία ήταν από τις σοβαρότερες που έχουν καταγραφεί, καθώς υπήρξαν περαιτέρω καθυστερήσεις στις παραδόσεις των πρώτων υλών.

Οι κατασκευαστές κατέγραψαν ισχυρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τον
Αύγουστο, σε μια προσπάθεια μείωσης των πιέσεων που ασκούνταν στο παραγωγικό δυναμικό. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός αύξησης των αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Τέλος, οι προσδοκίες για την παραγωγή όσον αφορά το επόμενο έτος βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, χάρη στις ελπίδες για περαιτέρω αυξήσεις στη ζήτηση των πελατών. Ο βαθμός εμπιστοσύνης ήταν, σε γενικές γραμμές, ισχυρός και υψηλότερος από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, η Siân Jones, οικονομολόγος στην IHS Markit, είπε: “Τα στοιχεία του Αυγούστου υπέδειξαν άλλη μία βελτίωση της υγείας του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα, καθώς η επανεκκίνηση συνεχίζεται στην ευρύτερη οικονομία. Η ισχυρότερη ζήτηση των πελατών υποστήριξε την ταχύτερη αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών σε διάστημα μεγαλύτερο των 21 ετών, δεδομένου ότι παράλληλα βελτιώθηκαν και οι συνθήκες εξαγωγών.

Παρότι οι πληθωριστικές πιέσεις αμβλύνθηκαν από τα υψηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο, παρέμειναν σε ιστορικά υψηλό βαθμό λόγω των φαινομενικά αδιάκοπων ελλείψεων και των καθυστερήσεων στην παράδοση πρώτων υλών από την πλευρά των προμηθευτών. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις μας, αναμένεται ότι οι αισθητές αυξήσεις στις τιμές των παραγωγών θα διοχετευθούν στις συνολικές τιμές καταναλωτή όσο το 2021 προχωρά.

Όσον αφορά τα θετικά στοιχεία της έρευνας, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας επιταχύνθηκε, καθώς οι επιχειρήσεις επιδίωξαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των εισερχόμενων νέων παραγγελιών δεδομένης της μείωσης των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων.”