Ικτίνος: Ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών το 2017

Αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών για την χρήση 2017 σε σχέση με την χρήση  2016, παρουσίασε η Ικτίνος. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 44,9% την εξεταζόμενη περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 54% την χρήση 2017  σε σχέση με την χρήση 2016,  και αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50% και διαμορφώθηκε σε 47,6 εκατ. ευρώ,  έναντι 31,7  εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2017 ανήλθε σε 19,03 εκατ. ευρώ, έναντι 7,47 εκατ. ευρώ  την προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 155% και,  τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,91 εκατ. ευρώ έναντι 1,41 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 957 %.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 44,9% και διαμορφώθηκε σε 51,72  εκατ. ευρώ έναντι 35,70  εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2017 ανήλθε σε 20,28 εκατ. ευρώ, έναντι 8,69 εκατ. ευρώ  την προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130,2 % και, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,60 εκατ. ευρώ έναντι 3,68 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 296%.