“Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης” στην ΑΑΔΕ με στόχο την διευκόλυνση των εξαγωγών

Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης” στην ΑΑΔΕ με στόχο τη διευκόλυνση των διαδικασιών του εξωτερικού εμπορίου, προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τις διατάξεις ορίζεται ότι μέσω της “Ενιαίας Θυρίδας” θα διενεργείται η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων (τελωνειακές και προτελωνειακές διαδικασίες).

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία η “Ενιαία θυρίδα” στοχεύει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται στη διασυνοριακή κίνηση εμπορευμάτων και αναπτύσσεται με επίκεντρο το εμπόρευμα και τη διακίνησή του.

Ως εκ τούτου το έργο της “Ενιαίας Θυρίδας” εστιάζει στις τελωνειακές διατυπώσεις καθώς η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι η μόνη Αρχή που εκ της θέσης της λαμβάνει πληροφορίες για όλη τη διακίνηση των εμπορευμάτων και ελέγχει τις άδειες/πιστοποιητικά/ εγκρίσεις που εκδίδουν άλλες Δημόσιες Αρχές προκειμένου να εκτελωνιστεί το εμπόρευμα.