Αρχική top JP Morgan: Ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες –...

JP Morgan: Ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες – Υπάρχουν ακόμη περιθώρια ανόδου

Τρεις βασικοί παράγοντες εξηγούν αυτή τη συνεχιζόμενη υπεραπόδοση, κατά την άποψη της JP Morgan:

1) η ζήτηση για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία είναι υψηλή, όπως αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά, με ανοδικές μακροοικονομικές προοπτικές, χαμηλό εγχώριο πολιτικό κίνδυνο και θετικούς καταλύτες.

2) Οι συναινετικές προσδοκίες για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τις τράπεζες συνεχίζουν να φθάνουν υψηλότερα από ένα χαμηλό σημείο εκκίνησης (+12% κατά μέσο όρο το 2024).

3) Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ~40% φθηνότερες από τις αντίστοιχες της CEEMEA (Κεντρική και Ανατολή Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), το πιο σχετικό σημείο αναφοράς από τη σκοπιά του δείκτη, το οποίο η JP Morgan θεωρεί σημαντικό παράγοντα τεχνικής υποστήριξης για τον κλάδο σε σχέση με τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών μεσοπρόθεσμα. 

Ουσιαστικά, οι περισσότερες από τις συνομιλίες της JP Morgan με τους επενδυτές επικεντρώνονται στην ευαισθησία των τραπεζών στα επιτόκια, στις προοπτικές καθαρής πιστωτικής ανάπτυξης και στην έκταση της δυνατότητας επιστροφής κεφαλαίου. Οι ανακοινώσεις καθοδήγησης για το 2024-2026 (με την Πειραιώς να αναμένεται να ανακοινώσει στις 14 Φεβρουαρίου), οι πωλήσεις των υπολοίπων μεριδίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η απόφαση του SSM για τη διανομή μερίσματος του 2023 μαζί με την επικοινωνία των τραπεζών σχετικά με τη μελλοντική απόδοση κεφαλαίου θα είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδοση των μετοχών, κατά την JP Morgan.