Jumbo: Αυξημένα κέρδη στο 9μηνο – Προειδοποιεί για τυχόν νέα μέτρα

Τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στο λιανεμπόριο δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τα Hyper Market και καθώς οδεύουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, η επιβολή τυχόν επιπλέον περιοριστικών μέτρων στην λειτουργία του λιανεμπορίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θα έχει αρνητική επίδραση στις πωλήσεις αναφέρει η Jumbo στην  ανακοίνωση της για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄τριμήνου και εννεαμήνου της χρήσης 2021, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της,  σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οπως ανακοίνωσε η JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Εταιρία»), με τα καταστήματα να λειτουργούν με περιορισμούς ως προς το επιτρεπόμενο αριθμό πελατών, τον Ιούλιο καταγράφεται θετικός ρυθμός αύξησης των πωλήσεων για τον Όμιλο κατά +0,7% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Τον Αύγουστο, η θετική εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα, συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά +3%. Ο Σεπτέμβριος που παραδοσιακά είναι ο μήνας «επιστροφής στο σχολείο», έκλεισε με αύξηση των πωλήσεων για τον Όμιλο Jumbo κατά +2,5% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Κατά συνέπεια το γ’ τρίμηνο 2021 (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2021) οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν
σε Ευρώ 229,11 εκατ. από Ευρώ 224,46 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (ΙούλιοςΣεπτέμβριος 2020), δηλαδή αυξημένες κατά 2,1%. Για την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 542,89 εκατ. από Ευρώ 503,28 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,87%.

Κατά το γ’ τρίμηνο 2021, τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 88,01 εκατ. από Ευρώ 75,70 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 16,26%. Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 191,25 εκατ. από Ευρώ 157,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,74%, λόγω διαχείρισης των αποθεμάτων και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους.

Κατά το γ’ τρίμηνο 2021, τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 79,23 εκατ. από Ευρώ 66,57 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 19,02%. Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 164,12 εκατ. από Ευρώ 129,53 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,71%.

Ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού να ανέρχονται σε 751,76 εκατ. Ευρώ από 665,15 εκατ. Ευρώ κατά την 31.12.2020.

Τον Οκτώβριο του 2021 με το νέο κύμα της πανδημίας να επηρεάζει σημαντικά τις Βαλκανικές χώρες οι πωλήσεις του Ομίλου διατήρησαν το θετικό πρόσημο καταγράφοντας αύξηση κατά +0,6% περίπου σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020. Η Ελλάδα και η Κύπρος κατέγραψαν θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και χωρίς την επιβολή νέων μέτρων.

Αντίθετα, τον Οκτώβριο του 2021 τα καταστήματα του Ομίλου στη Βουλγαρία κατέγραψαν μείωση κατά -23% και στη Ρουμανία, μείωση κατά -1,6% περίπου, παρά την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος του Ομίλου Jumbo στην πόλη Craiova.

Η εμβολιαστική κάλυψη στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και η πολιτική αβεβαιότητα εντείνει το πρόβλημα. Οι μεταβατικές κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα Covid προβαίνουν σε σπασμωδικές κινήσεις επιβάλλοντας εξαιρετικά σκληρά μέτρα.

Τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα για τον μήνα Νοέμβριο τη δραματική μείωση των πωλήσεων στη Βουλγαρία με το ποσοστό να τείνει να διαμορφωθεί στο -40% περίπου, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό μείωσης των πωλήσεων για τη Ρουμανία τείνει να διαμορφωθεί στο -20% περίπου.

Η πτωτική τάση του Νοεμβρίου για τις θυγατρικές στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία προϊδεάζει δραματική μείωση και για τον Δεκέμβριο καθώς δεν διαφαίνεται να διαφοροποιείται η κατάσταση μέχρι το τέλους του έτους ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο του ολικού lockdown στις χώρες αυτές.

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο το σύνολο των καταστημάτων Jumbo λειτουργούν σε αντίθεση με πέρυσι όπου παρέμειναν κλειστά λόγω του lockdown κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στο λιανεμπόριο δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τα Hyper Market.

Καθώς οδεύουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, η επιβολή τυχόν επιπλέον περιοριστικών μέτρων στην λειτουργία του λιανεμπορίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θα έχει αρνητική επίδραση στις πωλήσεις.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά συνεχώς την κατάσταση και προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα
περιβάλλον με :

  • περιορισμούς στην λειτουργία του λιανεμπορίου που επιβάλλονται από τις κατά τόπους
    κυβερνήσεις για τον έλεγχο της πανδημίας
  • τις τιμές της ενέργειας είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ,
  • το κόστος των ναύλων να μην έχει αποκλιμακωθεί για χρονικό διάστημα σχεδόν έτους,
    και
  • πληθωριστικές πιέσεις που επιφέρουν σημαντική επίδραση στις τιμές αγοράς των
    προϊόντων.

Είναι εμφανές ότι οι επιβραδυντικοί αυτοί παράγοντες δεν αναμένονται να βελτιωθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2022

H διοίκηση των Jumbo σε αυτή τη συγκυρία, αντιστέκεται σθεναρά μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης, με πυλώνες:

1. τη διαφύλαξη του μοντέλου της JUMBO απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν και

2. να παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή κάθε χρόνο.

Ήδη όπως έχει ανακοινωθεί, στις 26 Νοεμβρίου καταβλήθηκε στους μετόχους –συνεταίρους της εταιρείας με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσό μικτό € 0,30 ανά μετοχή ως μέρισμα.

Κατά συνέπεια αθροιζόμενο με το ήδη καταβλημένο τον Ιούλιο του 2021 ποσό € 0,47 /μετοχή μικτό , το συνολικό μικτό ποσό που καταβλήθηκε στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021 ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το 2020, το οποίο ανήλθε σε ποσό 0,615 ευρώ ανά μετοχή .