Καραμούζης-Γκότσης: Ανάγκη προσέλκυσης σταθερών και αξιόπιστων επενδύσεων στην χώρα

Την ανάγκη προσέλκυσης αξιόπιστων επενδύσεων στην Ελλάδα, εντός του έτους, μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου, επισήμαναν ο Πρόεδρος της ΕΕΤ Νικόλαος Καραμούζης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης, μετά από γεύμα Εργασίας που παρέθεσε η Διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).προς τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τη Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από την Επιτροπή συμμετείχαν ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Γκότσης, και οι Αντιπροέδροι Νικόλαος Τρουλινός, Ξενοφών Αυλωνίτη, καθώς και στην Γενική Διευθύντρια, κυρία Ελένη Μπακατσέλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, στο γεύμα συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΤ, Πρόεδροι των επιτροπών της και μέλη της Γενικής Γραμματείας. Στη συζήτηση κυριάρχησαν τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ιδίως στο πλαίσιο της MIFID II, την πιστοποίηση και εκπαίδευση στελεχών, στους όρους εκδόσεως ομολόγων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Νικ. Καραμούζης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαρ. Γκότσης εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση των δύο φορέων να συνεχίσουν σε θεσμική, αλλά και σε καθημερινή βάση τη συνεργασία τους και να συμβάλλουν στην καθιέρωση συνθηκών ασφαλούς και διαφανούς λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, συνεκτιμώντας παράλληλα την ανάγκη προσέλκυσης σταθερών και αξιόπιστων επενδύσεων στην χώρα, ιδίως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.