Καταφθάνει το χαράτσι μέσω ΔΕΗ απο 400-3.000 ΕΥΡΩ!

Ρεπορτάζ : Γιώργος Αυτιάς
(από την Ισοτιμία της Κυριακής)
Έρχεται ξανά εντός των επόμενων ημερών το χαράτσι της ΔΕΗ !Επειδή πολλοί μας ρωτάτε τί μέλλει γενέσθαι , προσέξτε. Κατ αρχήν η ΔΕΗ για να σας κόψει το ρεύμα σημαίνει οτι θα διέλθετε 6 μήνες διάρκεια πληρωμής του…
ρεύματος. Να δούμε όμως ποίοι είναι οι δικαιούχοι της έκπτωσης
Συντελεστής 0,5 εύρω για ΑΜΕΑ 80%
Πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση
Νοητική αναπηρία, αυτισμό
Σύνδρομο DOWN, από 67% και άνω
Πολύτεκνοι με αξία ακινήτου έως 150.000
Δεν κόβεται λοιπόν το ρεύμα
α) Αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους.
β) Αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν έχει εισοδήματα

Η μείωση του φόρου επιτυγχάνεται ώς εξής.
Το ειδικό τέλος εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η.
σε 5 δόσεις, από Απρίλιο- Ιανουάριο
Δεν κόβεται το ρεύμα
για λόγους υγείας ή αν δεν έχει εισόδημα.
Αρμόδιος ο έφορος για όλα
μετά από αίτηση στην εφορία
από τον ενδιαφερόμενο.
Ηλεκτρονικά η αίτηση εξαίρεσης
www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/ .

Τα λάθη διορθώνονται ώς εξής.
Τα τετραγωνικά τα διορθώνω στο Δήμο
Τα εισοδηματικά στον έφορο.
Διόρθωση λαθών έως 20/1/2012.
Προσέξτε μία σημαντική λεπτομέρεια.
Πλέον ο έφορος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαπίστωση αν ο φορολογούμενος ανήκει στις ευπαθείς ομάδες.
Τί κινήσεις όμως πρέπει να κάνετε για να πληρώσετε λιγότερο φόρο?

Υποβάλλω αίτηση μέσω ίντερνετ ή στην εφορία.
Ζητώ εξαίρεση ή μείωση ζητώ ακόμη αύξηση δόσεων.
Ο έφορος αποφασίζει για όλα!
Επικαλούμαι αδυναμία πληρωμής
Αναφέρω προβλήματα υγείας
Το φόρο πληρώνει ο κάτοχος του ακινήτου
ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Μόλις κάνει την αναγνώριση των συνθηκών που διέπουν τον πολίτη και τη ΔΕΗ αποφασίζει την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις. Η αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου, με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο,
στον ή στη σύζυγο του πολύτεκνου καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους. Αν το ακίνητο ανήκει και στους δύο συζύγους ή σε ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων ή η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων, με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Για το χαρακτηρισμό του πολυτέκνου λαμβάνεται υπόψη αυτοτελώς ο αριθμός των τέκνων των κωδικών 003 και 004 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, εφόσον είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 4. Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα 4 (φορολογούμενα πραγματικά εισοδήματα) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Το μειωμένο τέλος δεν ισχύει, αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ καθώς και για το πλέον των 120 τ. μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέρρι τα 200 τ.μ. Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει κατά συνιδιοκτησία στον πολύτεκνο και σε τρίτο πρόσωπο μη δικαιούχο μειωμένου συντελεστή, ο μειωμένος συντελεστής υπολογίζεται στο ποσοστό που ανήκει στον πολύτεκνο.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
Το μειωμένο τέλος δεν ισχύει, αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ καθώς και για το πλέον των 120 τ. μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.

Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει κατά συνιδιοκτησία σε ανάπηρο και σε πρόσωπο μη δικαιούχο μειωμένου συντελεστή, ο μειωμένος συντελεστής περιορίζεται στο ποσοστό που ανήκει στον ανάπηρο.