ΚΕΠΕ: Υποχώρησε ο δείκτης «φόβου» τον Αύγουστο

Πτωτικά κινήθηκε τον Αύγουστο ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου», σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Ο δείκτης υποχώρησε συγκεκριμένα στο 24,26% στις 31/8/2021 από 25,31% στις 30/7/2021. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,77%.

Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2021 η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε 24,49% από 24,81% τον Ιούλιο του 2021. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει τη μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.