Κρι Κρι: Διανομή μεικτού μερίσματος 0,15 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος μεικτού ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κρι Κρι που πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2019.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 22α/8/2019. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 23ης/8/2019 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 28η/8/2019, με πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2018 αποφασίστηκε να προέλθουν και οι αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους 366.602,12 ευρώ.