>Marfin PB: Στα €95,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2010

>

Σε 95,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Marfin PB το 2010 εξαιρουμένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους 8,2 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε το β΄ τρίμηνο 2010.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το έτος 2010 που αναλογούν στους μετόχους άγγιξαν τα 87,1 εκατ. ευρώ έναντι 173,9 εκατ. ευρώ το 2009, επηρεασμένα κυρίως από τα χαμηλότερα, κατά 52%, χρηματοοικονομικά έσοδα του Ομίλου την ίδια περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 709,5 εκατ. ευρώ το 2010, κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργητικού, αλλά και του βελτιωμένου καθαρού περιθωρίου επιτοκίου.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση από 1,72% το 2009 σε 1,82% το 2010. Η βελτίωση του περιθωρίου οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω ανατιμολόγηση που πραγματοποιήθηκε στο δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες το 2010 ήταν μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση σε 200,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της χαμηλής δραστηριότητας στις χρηματιστηριακές αγορές και τη λιανική τραπεζική.

Τα οργανικά έσοδα από τραπεζικές εργασίες ενισχύθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση σε €910.0 εκατ. το 2010, αντικατοπτρίζοντας τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των εισοδημάτων. Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν μείωση κατά 6% σε ετήσια βάση σε €1,012.4 εκατ. το 2010, επηρεασμένα κυρίως από την κατά 52% μείωση των χρηματοοικονομικών και άλλων εσόδων. Τα χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα ανήλθαν σε €102.4 εκατ. το 2010 από €211.2 εκατ. το 2009, καθώς το 2010 απεδείχθη μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις χρηματαγορές.

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ήταν 3% αυξημένα σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €645.8 εκατ. Ο μειούμενος ρυθμός αύξησης των λειτουργικών εξόδων από 8% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2010, σε 7% σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο 2010 και σε 3% σε ετήσια βάση το Δεκέμβριο 2010, αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της υιοθέτησης ενός αυστηρού προγράμματος αναδιάρθρωσης, το οποίο στοχεύει σε περαιτέρω μείωση του κόστους. Η επερχόμενη ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Marfin Popular Bank με την Marfin Egnatia Bank, θα οδηγήσει σε αναδιάρθρωση διαφόρων μονάδων και εργασιών του Ομίλου και περαιτέρω μείωση του κόστους.

Δάνεια & καταθέσεις

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου σημείωσε αύξηση 6% σε ετήσια βάση το 2010, ξεπερνώντας το ρυθμό αύξησης του συστήματος στον Ελλαδικό χώρο. Οι κύριοι μοχλοί αύξησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου είναι ανά κατηγορία προϊόντος, τα επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, και ανά γεωγραφική περιοχή η Κύπρος και οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, ιδιαίτερα στη Σερβία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων αυξήθηκε οριακά σε ετήσια βάση ακολουθώντας τη μεταβολή της Ελληνικής αγοράς. Στην Κύπρο, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ενισχύθηκε κατά 12%, ξεπερνώντας σημαντικά την Κυπριακή αγορά που κινήθηκε ανοδικά κατά 6%, κυρίως λόγω της αύξησης των επιχειρηματικών και των στεγαστικών δανείων στην Κύπρο κατά 16%.

Το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου αποτελείται από 69% δάνεια προς επιχειρήσεις και 31% δάνεια προς νοικοκυριά. Τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων το 2010, σε σχέση με 17% το γ’ τρίμηνο 2010. Το ποσοστό των καταναλωτικών δανείων στο σύνολο των χορηγήσεων υποχώρησε σε 13% το 2010 έναντι 14% το γ΄ τρίμηνο 2010.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση 7% και ανήλθαν σε €25.5 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των καταθέσεων της μονάδας της Διεθνούς Τραπεζικής του Ομίλου στην Κύπρο (άνοδος 35% σε ετήσια βάση), όπως και της σημαντικής αύξησης των καταθέσεων των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου (άνοδος 18% σε ετήσια βάση).

Ρευστότητα & πηγές χρηματοδότησης

Τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας που διατηρεί ο Όμιλος τον κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο υγιείς στον Ελλαδικό χώρο. Παρά τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που επικρατούν στην αγορά, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε κατά 100 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 104% στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Η χρηματοδότηση της Marfin Popular Bank αποτελείται 67% από καταθέσεις, ενώ η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις καλυμμένες ομολογίες (covered bonds) είναι χαμηλή. Ο νέος νόμος για τις καλυμμένες ομολογίες που θεσπίστηκε στην Κύπρο το Δεκέμβριο 2010, προσθέτει μια νέα πηγή ρευστότητας στον Όμιλο, η οποία μόνο για το 2011 αγγίζει τα €2 δισ.

Ο Όμιλος έχει αποπληρώσει με επιτυχία περισσότερα από €1 δισ. σε ομολογίες κατά τη διάρκεια του 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2011 διαμορφώνεται σε μόνο €500 εκατ.

Ποιότητα ενεργητικού

Για τη χρήση 2010, η μέση τριμηνιαία μεταβολή των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε €107 εκατ., μειωμένη κατά 21% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού στην Κύπρο και στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, ιδιαίτερα στη Ρωσία και τη Ρουμανία. Για τη χρήση 2010, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 7.3%, σημειώνοντας αύξηση κατά 20 μονάδες βάσης έναντι του 9μήνου του 2010 και 120 μονάδες βάσης έναντι του 2009, αλλά παρουσιάζοντας μείωση έναντι της μέσης αύξησης του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα που διαμορφώθηκε σε 30 μονάδες βάσης. O δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάστηκε επίσης από την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως στην καταναλωτική πίστη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Οι προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε €266.1 εκατ. για την χρήση του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε 51%, στις 31 Δεκεμβρίου 2010, παραμένοντας αμετάβλητος τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Το ποσοστό κάλυψης αυξάνεται σε 150%, εάν λάβουμε υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις και τις προσωπικές και εταιρικές εγγυήσεις, και αντανακλά την υγιή θέση του Ομίλου που οφείλεται στη συντηρητική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο δείκτης προβλέψεων προς χορηγήσεις, αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 95 μονάδες βάσης στο δ’ τρίμηνο 2010, από 89 μονάδες βάσης το γ’ τρίμηνο 2010. Ωστόσο, η τάση ήταν πτωτική σε ετήσια βάση, καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την επιβράδυνση του ρυθμού μεταβολής των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ετήσια βάση.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και κεφαλαιακή επάρκεια

Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank ολοκλήρωσε δύο στρατηγικούς στόχους μέσα στο α’ τρίμηνο του 2011, που είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης:

1. Το Φεβρουάριο του 2011, ο Όμιλος ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €488.2 εκατ. με την έκδοση 488.2 εκατ. νέων μετοχών στο €1.00 ανά μετοχή. Η έκδοση, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ από εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υπερκαλύφθηκε 1.1 φορές.

2. Ο Όμιλος ανακοίνωσε τη συμφωνία πώλησης του 85% της θυγατρικής του στην Αυστραλία στην Bank of Beirut προς €104.3 εκατ. Η πώληση της θυγατρικής στην Αυστραλία είναι σύμφωνη με την στρατηγική του Ομίλου να ενισχύσει την κεφαλαιακή του βάση και να εστιαστεί στις αγορές της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, της Μάλτας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πώληση πραγματοποιήθηκε σε αποτίμηση που ανέρχεται σε 1.7 φορές την καθαρή λογιστική αξία της Laiki Bank Australia στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 και αναμένεται να δημιουργήσει κεφαλαιουχικά κέρδη ύψους περίπου €52.7 εκατ., τα οποία θα εγγραφούν στα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2011.

Αναμορφωμένα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την πώληση της θυγατρικής στην Αυστραλία, το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €3.7 δισ. στο τέλος του Δεκεμβρίου 2010, 27% υψηλότερα σε σχέση με το Δεκέμβριο 2009, ενώ το σύνολο των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Tier I) διαμορφώθηκε σε €3.3 δισ., 42% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η σημαντική αυτή αύξηση της κεφαλαιακής βάσης ενισχύει τη δυνατότητα διαχείρισης κινδύνων από τον Όμιλο, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να υλοποιήσει τα στρατηγικά του σχέδια. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος της Marfin Popular Bank δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα κρατικό πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Για τον Όμιλο, ο αναμορφωμένος δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Tier I) αυξήθηκε σε 12.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έναντι 9.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και κατατάσσεται ανάμεσα στους υψηλότερους των τραπεζών της Ευρωζώνης. Επιπλέον, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βελτιώθηκε σημαντικά σε 13.7% το 2010 από 11.5% το 2009.

Διεθνείς δραστηριότητες

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, τα έσοδα από τόκους από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αυξήθηκαν το 2010 κατά 6% σε ετήσια βάση σε €123.8 εκατ., με βασική κινητήρια δύναμη την ανάπτυξη στις αγορές της Ρουμανίας (+27%), του Ηνωμένου Βασιλείου (+8%), και της Μάλτας. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση το 2010, καθώς οι καθαρές ζημίες ύψους €13.5 εκατ. το 2009 ανήλθαν σε καθαρά κέρδη €18.5 εκατ. το 2010.

Ο δείκτης προβλέψεων προς χορηγήσεις παρουσίασε πτώση από 218 μονάδες βάσης το 2009 σε 92 μονάδες βάσης το 2010, υποστηριζόμενος από τη βελτιωμένη εικόνα στις χώρες της αναπτυσσόμενης Ευρώπης, κυρίως τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Η δομή του ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου συνέχισε να παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση, γεγονός που απεικονίζεται σε βελτιωμένους δείκτες δάνειων προς καταθέσεις σε όλες τις θυγατρικές του εξωτερικού. Το 2010, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 18% σε €2.7 δισ., ξεπερνώντας την κατά 5% αύξηση των χορηγήσεων. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο των διεθνών δραστηριοτήτων ανήλθε σε €3.0 δισ. το 2010. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις παρουσίασε μείωση από 144% το 2008 σε 123% το 2009 και 108% το 2010. Αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τράπεζας για περεταίρω διείσδυση στην αγορά καταθέσεων των χωρών αυτών και ιδιαίτερα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2010, ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Marfin Popular Bank, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank πέτυχε άλλη μία χρονιά ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Η ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 12%, που οδήγησε στην αύξηση των οργανικών εσόδων του Ομίλου κατά 5%, είναι αποτέλεσμα της αύξησης του ενεργητικού του Ομίλου, καθώς και της αποτελεσματικής ανατιμολόγησης των στοιχείων του ενεργητικού. Το 2010, οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6% και 7% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σημαντικά τους αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης του Ελλαδικού συστήματος και βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη δανείων προς καταθέσεις κατά 100 μονάδες βάσης σε 104%.

Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων συνδυάστηκε με αυστηρότερο έλεγχο του κόστους και σταθεροποίηση της ποιότητας του ενεργητικού. Ο ρυθμός αύξησης των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων για το έτος μειώθηκε κατά 21%, ενώ ο δείκτης προβλέψεων προς χορηγήσεις παρέμεινε σταθερός στις 100 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις να διατηρείται στο 51%.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μας, που είναι η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ από εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε συνδυασμό με την πρόσφατη συμφωνία πώλησης της θυγατρικής μας στην Αυστραλία, ενίσχυσε περαιτέρω τα πρωτοβάθμια κεφάλαιά μας (Tier I) και τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια σε €3.3 δισ. και €3.7 δισ. αντίστοιχα, διαμορφώνοντας τους δείκτες πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Tier I) και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας σε 12.0% και 13.7% αντίστοιχα, αναμορφωμένα στοιχεία βάσει των μεγεθών στις 31 Δεκεμβρίου 2010, κατατάσσοντας τη Marfin Popular Bank, μεταξύ των ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρωζώνης.

Οι παραπάνω κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης επιτρέπουν στον Όμιλο να ευθυγραμμίσει πλήρως την κεφαλαιακή του δομή με τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς του στόχους, καθώς και με τις προσεχείς κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων προοπτικών του Ομίλου”.