Με ποσοστό άνω του 5% ο Χριστόδουλος Αίσωπος στην Alpha Trust

Άνω του 5% διαμορφώθηκε το ποσοστό που κατέχει ο κ. Χριστόδουλος Αίσωπος στην Alpha Trust, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο μέτοχος κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Trust προέβη την 14.3.2018 σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, 29.412 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 342.943,92 ευρώ.

Έτσι, το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας υπερέβη του ορίου 5% και ανέρχεται πλέον σε 5,173% ήτοι 40.000 μετοχές με δικαιώματα ψήφου.

Παράλληλα, η Alpha Trust ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος κ. Νικόλαος Τζανέτος, Μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, προέβη την 14.3.2018 σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 5.830,00 ευρώ.