>MIG: Προχωρά σε έκδοση ΜΟΔ €660,2 εκατ.

>

marfffff

Την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 660.281.301 ευρώ σε 2 σειρές (“ΜΟΔ”) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG κατ’ εξουσιοδότηση των από 15.6.2011 και 24.10.2011 Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι όροι της έκδοσης είναι οι εξής:
Η α΄ σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των 408.625.335 ευρώ, με την έκδοση έως 408.625.335 ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, θα έχει διάρκεια 6 έτη, ετήσιο επιτόκιο 7% και Τιμή Μετατροπής 0,54 ευρώ.
Η β΄ σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των 251.655.966 ευρώ, με την έκδοση έως 251.655.966 ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 ευ΄ρω, θα έχει διάρκεια 7 έτη, ετήσιο επιτόκιο 6,3% και Τιμή Μετατροπής 0,99 ευρώ.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και στις 2 σειρές του ΜΟΔ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με αναλογία συνολικά και στις δύο σειρές 6 ομολογίες για κάθε 7 μετοχές.
Στην έκδοση της β΄ σειράς θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της εταιρείας την 19.3.2010 για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες.
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.
Οι ομολογίες και των δύο σειρών του ΜΟΔ δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι λεπτομερείς όροι των εν λόγω εκδόσεων θα συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν της έγκρισης του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου καθώς και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση.
Σχολιάζοντας την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος δήλωσε τα εξής:
«Η Διοίκηση της MIG αποφάσισε την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου για να αξιοποιήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την εξελισσόμενη οικονομική κρίση και οι οποίες σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο εταιριών του Ομίλου αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές υπεραξίες προς όφελος των μετόχων και των ομολογιούχων δανειστών της.»