Μειώνει κατά 0,02% τα επιτόκια καταθέσεων η Τρ. Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,02%  [2 μονάδες βάσης].
Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 01.06.2018.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.