Μνημόνιο συνεργασίας ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ

Μνημόνιο συνεργασίας που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις βλαβών υπέγραψαν σήμερα ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η συμφωνία υπεγράφη από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη και τον ομόλογό του από τον ΔΕΔΔΗΕ Νίκο Χατζηαργυρίου σε ειδική εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ.

Ως προς τις βλάβες, αναφέρεται ότι η χρήση της διεσπαρμένης παραγωγής στο Δίκτυο Διανομής (π.χ. φωτοβολταϊκά στις στέγες) μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του Συστήματος, επιταχύνοντας τη διαδικασία αποκατάστασης και μειώνοντας τον χρόνο μη εξυπηρέτησης της ζήτησης.

Τα άλλα πεδία συνεργασίας σχετίζονται με τον συντονισμό στο σχεδιασμό και ανάπτυξη των δύο δικτύων, την ανταλλαγή πληροφοριών για τη διαχείριση συμφορήσεων, κ.ά. Όπως επισημάνθηκε από τους κ.κ. Μανουσάκη και Χατζηαργυρίου, οι ριζικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην ελληνική αγορά ενέργειας λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ και της διεσπαρμένης παραγωγής στο Δίκτυο Διανομής έχουν καταστήσει πιο πολύπλοκο τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των ενεργειακών Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των Διαχειριστών με σκοπό την διασφάλιση της ευστάθειας των Δικτύων, τον έλεγχο των ροών ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού με χαμηλό κόστος.

“Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών τόσο στη Διανομή όσο και στην Μεταφορά προσφέρει δυνατότητες προστιθέμενης αξίας με πολλαπλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τους καταναλωτές και τη χώρα εν γένει”, κατέληξαν οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.