Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικό το outlook της Ελλάδας, διατήρησε την αξιολόγηση στο “Ba3” – Ανάπτυξη 1,8% το 2023

Ο οίκος Moody’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα “Ba3” – τρεις θέσεις κάτω από την επενδυτική βαθμίδα που διατηρεί από το 2020 – αλλά αναβάθμισε το outlook σε θετικό από σταθερό.

Βελτιώσεις και “προκλήσεις”

Η Moody’s σημειώνει ότι η επιβεβαίωση της αξιολόγησης στη βαθμίδα “Ba3” αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας και των συνεχιζόμενων προκλήσεων (Εννοεί: καθυστερήσεων).
  • ‘Ετσι, τονίζει την ανάγκη  περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας. Οι αλλαγές αυτές  θα υποστήριζαν μια υψηλότερη βαθμολογία.
Επιπλέον, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλή και υποστηρίζεται από τους επίσημους πιστωτές, ενώ οι μελλοντικές βελτιώσεις και η πλήρης επιστροφή στη χρηματοδότηση με βάση την αγορά προϋποθέτουν τη διατήρηση μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) το 2021 και το 2022, κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων με το κυβερνητικό πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων (Ηρακλής) που συνέβαλε στην εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών από επισφαλή περιουσιακά στοιχεία. Το πρόγραμμα Ηρακλής εισήχθη στα τέλη του 2019 και έληξε επίσημα τον Οκτώβριο του 2022, σημειώνει ο οίκος και προσθέτει ότι στο τέλος του 2022, το σύνολο των κρατικών εγγυήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ανερχόταν σε 17,9 δισ. ευρώ (8,6% του ΑΕΠ). Η Moody’s εκτιμά ότι ο μέσος σταθμισμένος δείκτης NPE για τις τέσσερις συστημικά σημαντικές ελληνικές τράπεζες έφθασε το 6,3% τον Δεκέμβριο του 2022, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω μείωση του δείκτη σε επίπεδο συστήματος, ο οποίος ήταν στο 9,1% στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2022, σε σύγκριση με το αποκορύφωμα του 49% τον Δεκέμβριο του 2016.

Τα περιθώρια και τα καθαρά έσοδα από τόκους των ελληνικών τραπεζών θα ωφεληθούν από υψηλότερα επιτόκια και και τα νέα επιχειρηματικά δάνεια, που θα μετριάσουν τον αντίκτυπο από τις πωλήσεις NPLs. Ακόμη, η Moody’s αναμένει βελτίωση της κερδοφορίας των τραπεζών, υποστηριζόμενη επίσης από υψηλότερα έσοδα από προμήθειες, τη συγκράτηση κόστους (ισορροπημένη από συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία) και μέτριες προβλέψεις για ζημίες δανείων τους επόμενους 12-18 μήνες. Η βελτιωμένη κερδοφορία θα υποστηρίξει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου των τραπεζών μέσω παρακρατηθέντων κερδών, παρά το ενδεχόμενο ήπιων πληρωμών μερισμάτων το 2024. Με τη σειρά τους, οι βελτιώσεις στη χρηματοοικονομική υγεία των τραπεζών θα τους επιτρέψουν να υποστηρίξουν την πιστωτική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ

Τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποστηριχθεί από τις επενδύσεις, τόσο μέσω κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από ιδιωτικές επενδύσεις. Μαζί με τις επιπτώσεις των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων -που αντανακλώνται, για παράδειγμα, στο βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον- και τις συνεχείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και της Δικαιοσύνης, πιθανόν να αυξηθεί η δυνητική ανάπτυξη σε 2% με 3% την επόμενη 5ετία, στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη. Επιπλέον, και σε αντίθεση με τη δεκαετία έως το 2010-20, καθώς απορροφάται η πλεονάζουσα οικονομική ικανότητα, οι αποπληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν και ο ήπιος πληθωρισμός θα στηρίξει την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

Ο οίκος σημειώνει πως η Ελλάδα ανέκαμψε γρήγορα από την πανδημία και αντιμετώπισε αποτελεσματικά την ενεργειακή κρίση, αναδεικνύοντας τη συνολική οικονομική της ανθεκτικότητα. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,9% το 2022, έπειτα από 8,4% το 2021. Η ισχυρή ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στον πολύ ισχυρό τουρισμό, στην εγχώρια κατανάλωση και στις επενδύσεις. Η καλύτερη απ’ ότι αναμενόταν κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την ενέργεια θα στηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, την οποία η Moody’s εκτιμά πως θα κυμανθεί στο 1,8% το 2023 και το 2024, κυρίως λόγω της ισχυρής κατανάλωσης και της συνεχιζόμενης ισχυρής αύξησης των επενδύσεων.

Επιπλέον, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει πως το πρόγραμμα NextGeneration EU θα υποστηρίξει τις επενδύσεις και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση, η ψηφιοποίηση και οι τομείς ανάπτυξης που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε 30,5 δισ. ευρώ συνολικά (18% του ονομαστικού ΑΕΠ του 2021, το οποίο κατανέμεται: 12,7 δισ. ευρώ σε δανειοδότηση και 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις). Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρωτοπόρων στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με περισσότερα από 11 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εκταμιευθεί. Μαζί με τις εισροές από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕ οι δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν στα 14 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2023-26 σε σύγκριση με τον μέσο όρο πριν από το 2020. Η Moody’s εκτιμά ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξή της κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως έως το 2030.

Ο οίκος Moody’s έχει προγραμματισμένη άλλη μια αξιολόγηση για την Ελλάδα στις 15 Σεπτεμβρίου.