Μυτιληναίος: Αλλαγή επωνυμίας από τις 3 Σεπτεμβρίου, σε «Mytilineos»

Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «Μυτιληναίος Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Mytilineos», από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019, προανήγγειλε σήμερα  η Μυτιληναίος.

Ειδικότερα, η Μυτιληναίος Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη μεταβολή της επωνυμίας της από «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων» σε «Μυτιληναίος Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Mytilineos».
Την 17.07.2019, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 29 Αυγούστου 2019 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Μυτιληναίος Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Mytilineos».