Nέα τράπεζα – Η Τρόικα προτείνει την συγχώνευση των μικρών τραπεζών Probank, Proton bank, Attica bank και FBBank

Αποφασισμένη για μεγάλες αλλαγές στις μικρές τράπεζες είναι η Τρόικα.
Σύμφωνα με απολύτως έγκυρη πηγή η Τρόικα έχει προτείνει – και ειδικά η πρόταση των εκπροσώπων του ΔΝΤ – να συγχωνευθούν οι μικρές τράπεζες στην Ελλάδα.
Η Τρόικα από τις επαφές που είχε όλο αυτό το διάστημα με τις διοικήσεις των μικρών τραπεζών διαπίστωσε ότι όλοι μιλούν για συγχωνεύσεις αλλά κανείς δεν τις υλοποιεί.
Άπαξ και μετονομάστηκαν σε μη συστημικές τράπεζες με εξαίρεση την νέα Proton bank που ανακεφαλαιοποιήθηκε από το ΤΧΣ κάτω από ιδιαίτερο καθεστώς για να αποφευχθεί η χρεοκοπία έχει αποφασιστεί να επιβληθούν οι συγχωνεύσεις στις μικρές τράπεζες.
Ούτως ή άλλως το σχέδιο συγχώνευσης των μικρών τραπεζών δεν είναι μόνο εισήγηση της Τρόικα.
Στο παρελθόν τρεις διοικήσεις των τραπεζών Probank, Proton bank και Attica bank είχαν εξετάσει μεταξύ τους συνεργασία. Μάλιστα ένα από τα σενάρια που είχε κυκλοφορήσει τότε αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε ήταν στο νέο σχήμα επικεφαλής να τεθεί ο Δαμανάκης ο οποίος και στην περίπτωση συνεργασίας με το ΤΤ είχε προτείνει κάτι αντίστοιχο.
Η Τρόικα έχει αποφασίσει λοιπόν για την τύχη των μικρών τραπεζών υπό την βασική όμως προϋπόθεση ότι θα ανακεφαλαιοποιηθούν από το ΤΧΣ.
Όσες τράπεζες αποφύγουν το ΤΧΣ είναι προφανές ότι βγαίνουν από την συνολική εικόνα των συγχωνεύσεων.
Ωστόσο ποιες τράπεζες μπορούν να ανακεφαλαιοποιηθούν με ίδια μέσα καμία ή σχεδόν καμία.
Η Probank σχεδιάζει να αντλήσει 256 εκατ εκ των οποίων 106 εκατ με τιμή 0,80 ευρώ από αύξηση κεφαλαίου και 150 εκατ από ομολογιακό το οποίο δύναται να είναι μετατρέψιμο.
Η τράπεζα έχει πάρει παρατάσεις στην διαδικασία καθώς οι αρχικές ανακοινώσεις συνέπεσαν με το PSI+.
Οι νέες προθεσμίες που έχει δώσει η τράπεζα είναι
21 Μαΐου λήγει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων
29 Μαΐου λήγει η περίοδος διάθεσης των αδιαθέτων.
Το μείζον ερώτημα είναι αν ο στόχος των 256 εκατ ευρώ είναι επιτεύξιμος.
Οι απόψεις διίστανται ωστόσο αν η τράπεζα καταφέρει να συγκεντρώσει το 50% ή 60% του στόχου ανακεφαλαιοποίησης της θα είναι μεγάλη επιτυχία όταν συζητείται για τις άλλες τράπεζες να καλύψουν το 10% της ελάχιστης συμμετοχής.
Το 60% κάλυψη του στόχου των 256 εκατ σημαίνει πάνω από 150 εκατ ευρώ.
Εκτιμάται ότι περίπου 100 εκατ θα καταβληθούν από το ΤΧΣ.
Η Νέα Proton bank ανακεφαλαιοποιήθηκε πριν λίγες μέρες εκ νέου.
Είχε λάβει 220 εκατ και έλαβε επιπρόσθετα άλλα 30 εκατ ευρώ.
Η Attica bank μπορεί να εμφανίζει μικρή επιβάρυνση από το PSI μόλις 126 εκατ ευρώ σε μετά φόρων και λαμβάνοντας υπόψη και τον αναβαλλόμενο φόρο αλλά η κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica bank είναι επιβεβλημένη και λόγω της Blackrock.
Εκτιμάται ότι θα ανέλθει μεταξύ 200-250 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ΤΤ με ποσοστά 19,2% και 22,5% αντίστοιχα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank.
Επίσης είναι ασαφές αν μετά το PSI+ μπορεί και το ΤΣΜΕΔΕ ως βασικός μέτοχος με 42,5% μπορεί να ανακεφαλαιοποιηθεί.
Για την FBBank είναι επίσης προφανές ότι το τοπίο πρέπει να ξεκαθαρίσει άπαξ και συμμετέχει η ΑΤΕ με 39,09% και πρέπει υποχρεωτικά να αποχωρήσει  ενώ η οικογένεια Ρέστη που ελέγχει το 59,52% θα πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί έχοντας τον πλήρη έλεγχο να ανακεφαλαιοποιήσει με ίδια μέσα την τράπεζα.
Για την Millennium bank η Τρόικα δεν την έχει εντάξει στο πλάνο συγχώνευσης των μικρών τραπεζών αλλά δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο όπως και δεν αποκλείεται ακόμη και ανακεφαλαιοιποίηση από το ΤΧΣ.
Η μητρική τράπεζα στην Πορτογαλία έχει δεσμευθεί ότι θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της θυγατρικής στην Ελλάδα αλλά μελετά και το ενδεχόμενο συγχώνευσης με άλλη τράπεζα ή πώλησης.
Το συμπέρασμα είναι ότι οι μικρές τράπεζες θα χρειαστούν 800 εκατ ευρώ.
Όποια μικρή τράπεζα αποταθεί για να λάβει μέρος των 800 εκατ ευρώ κατ’ ελάχιστο που αφορούν τις μικρές τράπεζες αυτομάτως θα μπει στην διαδικασία ελέγχου των τραπεζών αυτών από το ΤΧΣ το οποίο κατ΄ εντολή της Τρόικα θα επιβάλει ως βασικός μέτοχος συγχωνεύσεις.
Πέτρος Λεωτσάκος