Νέα επιτόκια καταθέσεων από την Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι μειώνει από την 23 Σεπτεμβρίου 2019 τα επιτόκια καταθέσεων των λογαριασμών “Alpha Μισθοδοσία” και “Alpha Ταμιευτήριο Μετ’ Αποδοχών” κατά 0,03% σε μεσοσταθμική βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Τράπεζας ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.alpha.gr.