Νηρέας: Στις 28 Μαρτίου τα αποτελέσματα χρήσης 2017

Στις 28 Μαρτίου θα γίνει η ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017 της Νηρέας, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία.

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της εταιρείας και τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου  2018 θα λάβει χώρα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Όπως σημειώνει η Νηρέας στη σχετική ανακοίνωσή της, το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.