>O όμιλος τράπεζας Πειραιώς μειώνει τη μισθολογική δαπάνη. Ανακοίνωσε «Πρόγραμμα χρηματοδότησης μακροχρόνιας άδειας», στο φόντο των συγχωνεύσεων

>Πρόγραμμα μακροχρόνιας άδειας μέχρι και τρία έτη με μειωμένες αποδοχές και αναλόγως μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ανακοίνωσε ο Ομιλος της Τράπεζας Πειραιώς και προτρέπει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτό, έχοντας τη στήριξη της συνδικαλιστικής πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων (πρόσκειται στην ΠΑΣΚΕ).

Εμπαίζοντας τους εργαζόμενους, παρουσιάζει το πρόγραμμα ως παροχή με κριτήριο δήθεν τις ανάγκες τους, ενώ στην πραγματικότητα αποσκοπεί στη μείωση της δαπάνης για μισθούς, στόχος που εξυπηρετεί και τους γενικότερους σχεδιασμούς στο χώρο των τραπεζών για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτοί οι σχεδιασμοί διαψεύδουν τη διαβεβαίωση που δίνει η Τράπεζα Πειραιώς ότι όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ξαναγυρίσουν και δε θα χάσουν τις δουλειές τους.

Την περασμένη Παρασκευή ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού με επιστολή ενημέρωσαν το σύνολο του προσωπικού ότι η τράπεζα τους καλεί να συμμετάσχουν στο «πρόγραμμα χρηματοδότησης μακροχρόνιας άδειας» και έτσι – ισχυρίζεται – «αγκαλιάζει τις ανάγκες σας (…) σας παρέχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσετε τις προσωπικές σας επιδιώξεις». Σαν σε διαφήμιση, μάλιστα, αναρωτιούνται: «Νιώθετε την ανάγκη να δώσετε περισσότερο χρόνο στα παιδιά σας;» ή «Χρειάζεται να σταθείτε δίπλα στους ηλικιωμένους γονείς σας;» και άλλα, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα ως δήθεν λύση.

Μόλις έντεκα μέρες πριν η τράπεζα είχε γνωστοποιήσει με άλλο έγγραφό της ότι «στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού των ενεργειών που καταβάλλονται για τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, ανατίθενται καθήκοντα συντονιστή: (α) στον (….), Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης Ομίλου, για όλα τα θέματα που αφορούν στη μείωση των δαπανών προσωπικού (…)». Δηλαδή ο γενικός διευθυντής προσωπικού έντεκα μέρες μετά την ανάληψη του «καθήκοντος» να μειώσει τις δαπάνες προσωπικού ανακοίνωσε το πρόγραμμα χορήγησης μακροχρόνιας άδειας.

Αξιοποιούν τα προβλήματα των εργαζομένων

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι η άδεια μπορεί να διαρκεί από ένα έως τρία έτη με τον εργαζόμενο να απαλλάσσεται «πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην εταιρεία». Ακόμα σημειώνεται πως όταν τελειώσει το πρόγραμμα «εξασφαλίζεται η επιστροφή του εργαζόμενου στην ίδια θέση που αυτός κατείχε κατά το χρόνο ενάρξεως του προγράμματος ή εάν υπάρξουν οργανωτικές αλλαγές στην Τράπεζα σε θέση ισοδύναμη». Με δεδομένους τους γενικότερους σχεδιασμούς στο χώρο των τραπεζών για συγχωνεύσεις και εξαγορές, κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα επιστρέψει στην εργασία του, πολύ περισσότερο με τους ίδιους όρους. Επίσης, είναι πιθανό η εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων να αποτελεί και όρο για την προώθηση των συγχωνεύσεων. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν σε αυτό να συμβάλουν χωρίς να το θέλουν σε μια εξέλιξη επιβαρυντική για τους ίδιους, καθώς μια συγχώνευση μπορεί να αλλάξει εξ ολοκλήρου το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να ακυρώσει τις όποιες δεσμεύσεις είχε αναλάβει η προηγούμενη ιδιοκτησία. Με αυτή την έννοια το πρόγραμμα μπορεί να είναι και ένας «πονηρός» δρόμος για τη μείωση του προσωπικού. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύματα εμφανίζουν ως εκτιμήσεις στελεχών της τράπεζας ότι αν συμμετάσχει στο πρόγραμμα το 5% των εργαζομένων, θα εξοικονομεί περίπου 20.000.000 ευρώ το χρόνο!

Από την άλλη, προς το δυσμενέστερο θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για τους εργαζόμενους που θα παραμείνουν στην εργασία καθώς το λιγότερο προσωπικό θα αναγκάζεται να εκτελεί μεγαλύτερο όγκο εργασίας.

Ακόμα αναφέρεται ότι «η επιλογή του προγράμματος είναι απολύτως προαιρετική». Πρόκειται για υποκρισία. Σε συνθήκες κυριαρχίας του κεφαλαίου – και του τραπεζικού – όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι από φόβο μη χάσουν τη θέση τους (ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης) εξαναγκάζονται να υπακούν όχι μόνο στις εντολές, αλλά και στις επιθυμίες της εργοδοσίας, η έννοια της προαίρεσης είναι κατά βάση πλασματική.

Σχετικά με τις αποδοχές, ο εργαζόμενος θα παίρνει το 40% των ετήσιων μεικτών αποδοχών του για το πρώτο και δεύτερο έτος και το 50% για το τρίτο έτος. Ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα μειωθούν καθώς προβλέπεται ότι θα είναι ανάλογες των μειωμένων αποδοχών. Επόμενο είναι, αν και δεν ξεκαθαρίζεται, μειωμένες να είναι και οι εισφορές των εργαζομένων.