Ο κ. Σ. Θεοφάνης νέος πρόεδρος του ΟΛΘ

Ο συντονιστής της κοινοπραξίας DIEP GmbH -Terminal Link SAS – Belterra Investments Ltd, κ. Σωτήριος Θεοφάνης, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ ΑΕ μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην “South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd”.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή ο ΟΛΘ αναφέρει:

Η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ανακοινώνει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα, Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ, μετά την καταβολή του τιμήματος των 231,926 εκατ. ευρώ και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην “South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd”.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ ΑΕ, αναλαμβάνει ο συντονιστής της κοινοπραξίας DIEP GmbH -Terminal Link SAS – Belterra Investments Ltd, κ. Σωτήριος Θεοφάνης, με αναπληρωτή Πρόεδρο ΔΣ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Terminal Link SAS, κ. Boris Wenzel.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ έχει ως εξής:

1. Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ, εκτελεστικό μέλος
2. Boris Wenzel, Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος
3. Arthur Davidian, μη εκτελεστικό μέλος
4. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, μη εκτελεστικό μέλος
6. Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Gabriel Ioannou, μη εκτελεστικό μέλος
8. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Yong YU, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους:

1. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος