Οι αποφάσεις ΕΚΤ – Ντράγκι: QE με αγορές ομολόγων 20 δισ/μήνα-Στο -0,50%, από -0,40%, το επιτόκιο διευκόλυνσης

Νέο πρόγραμμα αγοράς τίτλων ύψους 20 δισ. ευρώ μηνιαίως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.

Οι αγορές τίτλων θα αρχίσουν το Νοέμβριο του 2019.

Παράλληλα, η ΕΚΤ μείωσε το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο -0,50%, από -0,40% προηγουμένως.

Ειδικότερα, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων  θα μειωθεί στο -0,50%, από -0,40%, ενώ τα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα που συμβαδίζουν με την επιδίωξή του μεσοπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα APP (αγορά τίτλων) θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για να ενισχυθεί ο ευνοϊκότερος αντίκτυπος της πολιτικής των επιτοκίων, ενώ θα τερματιστεί πριν αρχίσει η ΕΚΤ να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η ΕΚΤ αποφάσισε να βελτιώσει τους όρους της νέας σειράς τριμηνιαίων στοχοθετημένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III), προκειμένου να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες τραπεζικού δανεισμού, να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να υποστηριχθεί περαιτέρω η ευνοϊκή στάση της πολιτικής.

Το επιτόκιο για κάθε πράξη θα καθοριστεί τώρα στο επίπεδο του μέσου συντελεστή που εφαρμόζεται στις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος κατά τη διάρκεια ζωής του αντίστοιχου TLTRO.

Για τις τράπεζες των οποίων ο επιλέξιμος καθαρός δανεισμός υπερβαίνει ένα σημείο αναφοράς, το επιτόκιο που εφαρμόζεται στις πράξεις TLTRO III θα είναι χαμηλότερο και μπορεί να είναι τόσο χαμηλό όσο το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που επικρατεί στη διάρκεια της πράξης.

Η διάρκεια των πράξεων θα παραταθεί από δύο σε τρία χρόνια.
Προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, θα εισαχθεί ένα διαιρεμένο σύστημα αποθεματικής αποζημίωσης, στο οποίο ένα μέρος των πλεονασματικών ρευστών διαθεσίμων των τραπεζών θα απαλλαγεί από το επιτόκιο της καθαρής διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι υπήρχαν τρία στοιχεία πίσω από την απόφαση: μια παρατεταμένη επιβράδυνση της οικονομίας, η εμμονή των κινδύνων του παγκόσμιου εμπορίου, η αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για τον πληθωρισμό.

«Είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία μας κατάλληλα, ώστε ο πληθωρισμός να συγκλίνει με το στόχο μας με ένα βιώσιμο τρόπο», ανέφερε.

«Οι εισερχόμενες πληροφορίες από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταδεικνύουν μια πιο παρατεταμένη αδυναμία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, τη διατήρηση των κυριότερων κινδύνων μείωσης των τιμών και των μειωμένων πληθωριστικών πιέσεων», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

Υπογραμμίζεται ότι ο κ. Ντράγκι δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να αλλάξουν οι όροι συμμετοχής στο QE.

Αναθεώρηση των προβλέψεων

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κ. Ντράγκι δήλωσε ότι η τράπεζα αναθεωρεί τις προβλέψεις τις προς τα κάτω για την ανάπτυξη στην ευρωζώνη. Το ΔΣ αναμένει τώρα αύξηση στο ΑΕΠ 1,1% το 2019, 1,2% το 2020 και 1,4% το 2021.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η ΕΚΤ μειώνει τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος τώρα εκτιμά ότι διαμορφωθεί στο 1,2% το 2019, στο 1% το 2020 και στο 1,5% το 2021.

 

«Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές που να προωθούν τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ενώ οι χώρες της Ευρωζώνης με υψηλό χρέος πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές να σταματήσουν τον φαύλο κύκλο», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

Ο κ. Ντράγκι άφησε ωστόσο και αιχμές για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων από κυβερνήσεις : «Η ανάπτυξη της Ευρωζώνης ήταν έργο της ΕΚΤ και των μεταρρυθμίσεων ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ χωρών».

Ο κ. Ντράγκι πρόσθεσε πως «Οι πιέσεις στην Ευρωζώνη είναι επίμονες και οι προοπτικές του πληθωρισμού δεν είναι θετικές».

Ο Μάριο Ντράγκι συμπλήρωσε ότι με τη σημερινή απόφαση η ΕΚΤ αποδεσμεύεται από ημερολογιακούς περιορισμούς και τόνισε ότι το guidance και το πρόγραμμα αγοράς τίτλων είναι ανοιχτό.