Οι εφημερίδες της Δευτέρας 5 Αυγούστου 2019

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Δευτέρας 5 Αυγούστου 2019

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665803_c1a8ab510d-a2bda53951daa218.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_9592897675-ba2d496d233c21dd.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_360fc9b190-86c03da5bf226d39.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_2cc2e992cc-bba9b27f443671b4.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_078787f1b2-b52e363dbc122000.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_5cb45786fe-a6bbb1abf6e9e870.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_792cd6a668-979154df1f0ac949.jpg

 

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_823abb0230-b31f244612ce912b.jpg

http://media.enikos.gr/data/photos/665801_63a7ef1747-8f670b84a27ef0fd.jpg