Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής 2018-2040

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής 2018-2040», στο πλαίσιο σχετικής Ημερίδας της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, όπου αναλύθηκε διεξοδικά η επιρροή της χωροθέτησης και της αδειοδότησης στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας ενημερώθηκαν αναλυτικά τα Επιμελητήρια και κάθε ενδιαφερόμενος, Φορέας ή επιχείρηση, για το περιεχόμενο της πανελλαδικής Έρευνας – Μελέτης που διεξήγαγε η ReDePlan AE για λογαριασμό της ΚΕΕ, με σκοπό την διατύπωση προτάσεων κατά το τελικό στάδιο της διαβούλευσης που διεξήχθη επί των αποτελεσμάτων της (της Μελέτης). Αντικείμενο της Μελέτης είναι ο προσδιορισμός του πλήθους, του μεγέθους και της φύσης των Επιχειρηματικών Πάρκων που πρέπει να αναπτυχθούν στην ελληνική επικράτεια, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με βάση κριτήρια και στοιχεία χωροταξίας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθ’ υπόδειξη των επιχειρήσεων και των Επιμελητηρίων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, ανοίγοντας την ημερίδα ανέδειξε το «Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2018-2040» της ΚΕΕ και απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους ζήτησε τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις τους για τη βελτίωση του, με σκοπός την υιοθέτηση του αλλά και η υλοποίηση του περιεχόμενου του από τους αρμόδιους, με αφετηρία τα Οινόφυτα που ανοίγουν το δρόμο για την πολεοδομική οργάνωση των 55 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην έρευνα της Ένωσης.

Στο διάλογο που ακολούθησε υπό τον συντονισμό του κ. Μ. Σιαμίδη, Αντιπροέδρου του ΕΒΕΑ, είχαν την ευκαιρία να δημοσιοποιήσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους έγκριτοι ομιλητές και προσκεκλημένοι που έλαβαν το λόγο για αυτό το σκοπό. Ειδικότερα, συνέβαλλαν στη διαβούλευση με τις απόψεις τους ο πρώην Αν. Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σ. Πιτσιόρλας, ο νέος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φ. Σπανός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Α. Μακρυκώστας, ο καθ. Κων/νος Αραβώσης, Σύμβουλος Περιβάλλοντος του νυν Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη, ο κ. Ν. Ροδόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Logistics, ο κ. Θ. Καραντινός, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της ΕΠΙΧΕΙΠΑ Ελευσίνας ΑΕ και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ, ο κ. Δ. Μανδάλακας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής που λειτουργεί για δεκαετίες την βιομηχανία του στην άτυπη συγκέντρωση του Κρυονερίου, ο κ. Π. Μαντάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) και η κα Μ. Καραβασίλη – Χόνδρου, πρώην Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ ΥΠΕΚΑ & Πρόεδρος ECOCITY.

Κοινό σημείο όλων των τοποθετήσεων και κοινή αγωνία όλων των ομιλητών, ιδίως των εκπροσώπων της βιομηχανίας ήταν ότι η κατάσταση της εκτός σχεδίου δόμησης και των άτυπων συγκεντρώσεων πρέπει να τελειώσει, άμεσα.

Όλοι συμφώνησαν ότι η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων που αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική διεθνώς, για την προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου και την προστασία του περιβάλλοντος είναι μια αναγκαία θεσμική τομή στην εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων που πρέπει να γενικευθεί στην Ελληνική Επικράτεια, με προτεραιότητα την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων. Ερμήνευσαν τα Επιχειρηματικά Πάρκα ως το πιο φιλικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και στάθηκαν στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του νομοθετικού περιβάλλοντος, ειδικά σε ότι αφορά στη περιβαλλοντική νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση στην κατάρτιση και υλοποίηση ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης αυτών των επενδύσεων.

Όλα τα παραπάνω που αποτέλεσαν στοιχεία διαλόγου και αφετηρίας για νέες προσπάθειες της ΚΕΕ, στηρίχθηκαν και έλαβαν αφορμές από την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική  2018 – 2040. Η ανάλυση και παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Μανώλη Μπαλτά, Δ/ντα Σύμβουλο της ReDePlan AE Consultants που είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕ σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος.

Με το κλείσιμο της Ημερίδας, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί της Μελέτης – Έρευνας, αναδεικνύοντας τα κύρια συμπεράσματα της, τα οποία αφορούν ιδίως:

  1. Στην άμεση απόσυρση και πλήρη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων της ΓΓΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα και οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε αυτό, σε σχέση με τα πραγματικά χωρικά και θεσμικά στοιχεία χωροθέτησης των επιχειρήσεων που καταχωρήθηκαν από τα Επιμελητήρια στην ελληνική επικράτεια.
  2. Στην ανάδειξη των προβλημάτων των επιχειρήσεων όσον αφορά στη χωροθέτηση και αδειοδότηση τους αλλά και στην αναμφίβολη υποστήριξη των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, με προτεραιότητα τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης στις περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων, εάν και εφόσον επιλυθούν συγκεκριμένα θεσμικά και χρηματοδοτικά προβλήματα με λύσεις που υποδεικνύονται από αυτά (τα Επιμελητήρια)
  3. Στην σαφή υπόδειξη περιοχών που υποδεικνύονται στην Ελληνική Επικράτεια για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης σε ισάριθμες περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων, καθώς και νέων Επιχειρηματικών Πάρκων σε αδόμητες εκτάσεις.

Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων 2018-2040», πρόκειται να κατατεθεί στην Κυβέρνηση τις αμέσως προσεχείς ημέρες, συνοδευόμενο από το αναλυτικό τεύχος της έρευνας – μελέτης της ReDePlan AE, που τεκμηριώνει τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του.

Εκτενέστερη αναφορά στις παρεμβάσεις και το διάλογο που αναπτύχθηκε στην Ημερίδα μπορείτε να δείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: link