OΠΑΠ: Από 3 Αυγούστου η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων μετοχών

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι 2.788 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 61,09% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Σημειώνεται ότι το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ, επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανεπένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει. Ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής στο πρόγραμμα επανεπένδυσης, το τρέχον ποσοστό συμμετοχής του Sazka Group ανέρχεται σε 46,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 

Από την 3 Αυγούστου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (9.729.566) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της OΠΑΠ Α.Ε. από την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Υοενθυμίζεται ότι με την από 17 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 30 Ιουλίου 2021 αποφάσισε την έκδοση εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (9.729.566) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020. Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 15.07.2021 έως 21.07.2021), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης).

Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 11,14 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος της είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 14.07.2021.

Στo πλαίσιo της ως άνω επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2020, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”) και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 2.788 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά εννέα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι (9.729.566) νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.918.869,80€) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατό πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (105.346.785,90€), διαιρούμενο σε τριακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια εκατό πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τρεις (351.155.953) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 50.000.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση. Στις 01.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2574098 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 73506/01.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 7.800.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 26.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο “Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι”), που αποφασίστηκαν με την από 17 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, στις 30.07.2021, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.918.869,80€) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 17 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 02.08.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr) και να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Eταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210- 5798930).