Probank: Κεφαλαιακή ενίσχυση με ΑΜΚ και ομολογιακό

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ που αποφάσισε η Probank με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειάς της, στο πλαίσιο των αυστηρότερων κριτηρίων που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές για το σύνολο του κλάδου.

Σημειώνεται πως η γενική συνέλευση των μετόχων της πολυμετοχικής τράπεζας αποφάσισε τον περασμένο Ιούνιο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 80 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία. Υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέλθει σε 155 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι για την παρούσα ΑΜΚ δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, η διοίκηση της Probank εκτιμά ότι αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης Core TIER1 του oμίλου (pro forma2) να διαμορφωθεί σε επίπεδο 14,73% με στοιχεία της 31/12/2010, ενώ με στοιχεία 30/09/2011 σε 12,64%. Από την 01/01/2012 ο δείκτης Core TIER1 του Ομίλου, σύμφωνα με την ΤτΕ, θα πρέπει να είναι ανώτερος του 10%.

Σημειώνεται, πως σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του 2011, αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι 150 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής στο μετατρέψιμο ομολογιακό θα έχουν μόνο οι επενδυτές-μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης, οι μέτοχοι της Probank ανέρχονται σε 3.551 (στις 15/12/2011), από τους οποίους οι 914 είναι υπάλληλοι του ομίλου που κατέχουν το 12,45% του μετοχικού κεφαλαίου. Μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων της τράπεζας (σ.σ. βάσει του καταστατικού, κανείς δεν επιτρέπεται να κατέχει ποσοστό άνω του 5%), η Olympic Investments είναι κάτοχος ποσοστού 2,67%. Ακολούθως ο Πέτρος Σεπέτας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των “Petcom Hellas και “Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.”, πιο γνωστής ως «Βίκος”, κατέχει το 2,60%. Ως νομικό πρόσωπο η Βίκος είναι κάτοχος επιπλέον ποσοστού 2,01% της Probank.

Ο εφοπλιστής Στάμος Φαφαλιός (Fafalios Ltd), γόνος της γνωστής οικογένειας με ρίζες στη Χίο, με δραστηριότητες στο shipbroking, την αρχιτεκτονική και το real estate management και συμμαθητής του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου στο Κολέγιο Αθηνών, εμφανίζεται επίσης ως κάτοχος ποσοστού 1,95% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ και ο Α. Φαφαλιός κατέχει 0,87% της τράπεζας.

Ακόμη ένας εφοπλιστής, ο Ιωάννης Λύρας, συμμετέχει με ποσοστό 1,18% στην τράπεζα. Ο κ. Λύρας ελέγχει τις Lyras Matirime Ltd και Lyras Financial Services με έδρα το Λονδίνο, ενώ κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου στο Greek Shipping Co-operation Committee. Από τους πιο σημαντικούς Έλληνες εφοπλιστές, έχει τιμηθεί με το Ναυτικό Μετάλλιο από την Ελληνική Δημοκρατία για την προσφορά του στο Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό.

Από εκεί και πέρα, ιδρυτικά μέλη της Probank όπως ο Μιλτιάδης Δαμανάκης και ο Παναγιώτης Στάμου ελέγχουν 1,29% και 0,73% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ με ποσοστό 0,75% συμμετέχει και ο Στέφανος Καψάσκης, συγγενικό πρόσωπο του ιδρυτή της Τράπεζας Εργασίας, Ντίνου Καψάσκη.

Με βάση το ενημερωτικό, το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2011 ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αντιπροσώπευαν το 10,93% του συνολικού ενεργητικού σε ενοποιημένο επίπεδο. Η Probank συμμετέχει στο αρχικό PSI, με το σύνολο του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ομίλου λήξης έως το 2020, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και λογιστικής αξίας 458,70 εκατ. ευρώ την 30/06/2011.

Λόγω της συμμετοχής αυτής, σημειώνεται, ο όμιλος αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2011 ζημία απομείωσης ύψους 58,63 εκατ. ευρώ. Λόγω του νέου PSI, η αναμενόμενη απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που θα κατέχει η τράπεζα θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη του αρχικού PSI.

Ν. Χρυσικόπουλος