>Proton Bank: Ζημιές έναντι κερδών στο εξάμηνο

>

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου της Proton Bank για το Α’ εξάμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε ζημιές € 29,96 εκατ., έναντι καθαρών κερδών €1,01 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010.

Eπιπλέον, πρό φόρων και προβλέψεων η Proton Bank καταγράφει ενοποιημένα κέρδη € 6,95 εκ. (Α΄ εξάμηνο 2010: € 23,58 εκ).

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά το Α’ εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε € 34,61 εκ., έναντι € 31,67 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας αύξηση 9,29%.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά το Α’ εξάμηνο 2011 διαμορφώθηκαν σε € 3,06 εκ., έναντι € 24,24 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας μείωση 87,38%.

Τα καθαρά έσοδα από χρηματοοικονομικά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,57 εκ., έναντι ζημιών € 5,22 εκ. κατά το Α’ Εξάμηνο 2010.

Το σύνολο των καθαρών λειτουργικών εσόδων διαμορφώθηκε σε € 36,32 εκ., έναντι € 52,13 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας μείωση 30,33%.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων ανήλθε κατά το Α’ Εξάμηνο του έτους σε € 72,41 εκ., έναντι € 50,29 εκ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 44,00% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων.

Οπως επισημαίνεται, ο Όμιλος διενήργησε νέες προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2011 κατά € 43,05 εκ., έναντι νέων προβλέψεων € 21,73 εκ. ευρώ που διενεργήθηκαν κατά το Α’ εξάμηνο του 2010.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής επιμήκυνσης του Δημόσιου χρέους, όπου το Ελληνικό Δημόσιο έχει ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα, η Διοίκηση της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την έκθεσή της στο ελληνικό δημόσιο χρέος σε τίτλους οι οποίοι εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα, η ονομαστική αξία των οποίων κατά την 30.6.2011 ανέρχεται σε € 691 εκ., αποφάσισε τη μη συμμετοχή της στο πρόγραμμα εθελοντικής επιμήκυνσης του δημόσιου χρέους.

Οι καταθέσεις από πελάτες στις 30.06.2011 ανήλθαν σε € 1.788,68 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 7,52%. Οι χορηγήσεις μετά προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε € 1.989,11 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 1,93%. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 111,21%.

Ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Tier I διαμορφώθηκε στις 30.06.2011 στο 9,61%, ενώ ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώνεται σε 11,52%.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε € 3.525 εκ. ενώ το σύνολο των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στις 30.06.2011 διαμορφώθηκε σε € 332 εκ.