>Proton Bank: Καθαρά κέρδη 1,17 εκατ. ευρώ

>

Καθαρά κέρδη ύψους 1,17 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Proton Bank στο τέλος του εννεαμήνου έναντι 15,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 48,78 εκατ. ευρώ έναντι 38,73 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 25,93%.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία την 30η Σεπτεμβρίου σημείωσαν ζημίες 3,51 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 51,87 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο. Τα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 76,23 εκατ. ευρώ , έναντι 48,99 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 55,57%. Τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 44,37 εκατ. ευρώ έναντι 38,82 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 14,27%.

Μεγέθη
Οι καταθέσεις από πελάτες ανήλθαν σε 1,731 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας από την αρχή του έτους αύξηση 19,66%. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 1,821 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας από την αρχή του έτους αύξηση 49,73%.

Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 105,25%. Οι προβλέψεις επί χορηγήσεων και λοιπών επενδύσεων της περιόδου ανήλθαν στα 23,92 εκατ. ευρώ έναντι 42,16 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (TIER I) παραμένει υψηλός και διαμορφώνεται στο 11,81%. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος του εννεαμήνου σε 293,38 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού σε 4,096 δισ. ευρώ.