Reds: Νέο Δ.Σ εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Reds, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 11η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,45 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου συνολικά 13 μέτοχοι που εκπροσωπούν 41.611.805 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό 72,45 % του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν’ αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 καθώς και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παρείχε την άδειά της για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2019 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

 

Θέμα 5ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την χορήγηση αδείας για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

 

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και άλλων εν γένει συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και όλων αδιακρίτως των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, στις οποίες (συμβάσεις και συναλλαγές) μεταξύ άλλων συνήθων στις συναλλαγές όρων και ειδικότερων συμφωνιών, συνομολογήθηκαν οι εξής ειδικότερες συμφωνίες: ο σχεδιασμός ανάπτυξης ακινήτων, εργολαβικές συμβάσεις, σχέσεις με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνα αγοράς, εκπόνηση-υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολή προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνση-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων, χρηματοδοτήσεις και δανειακές συμβάσεις.
Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών καθορίστηκε ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και κυμάνθηκε από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές καθορίστηκε κατά περίπτωση, ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

 

Θέμα 7ο: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις από 15/10/2018 και 14/11/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα: α) του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριάδη, και β) του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλεξίου Κομνηνού η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη, και το οποία μέλη, τα οποία ορίστηκαν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Θέμα 8ο: Επικύρωση εκλογής νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις από 15/10/2018 και 14/11/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής των ανωτέρω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα: α) του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Χατζηγρηγοριαδή, και β) του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αλεξίου Κομνηνού η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη, και τα οποία μέλη, τα οποία μέλη αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του α. 4 του Ν. 3016/2002, σε συνδυασμό με το α. 44 του Ν. 4449/2017.

 

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία τους πιο κάτω Έλληνες υπηκόους, ήτοι:
1. Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ
2. Αντώνιο Χατζηιωάννου του Ευτυχίου
3. Γεράσιμο Γεωργούλη του Ιωάννη
4. Θεόδωρο Ξενίδη του Κωνσταντίνου
5. Χρήστο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη
6. Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου
7. Παναγιώτη Σοφιάδη του Νικολάου
Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ. Θεόδωρος Νικολάου Πανταλάκης και Παναγιώτης Νικολάου Σοφιάδης στων οποίων τα πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002.
Θέμα 10ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 της οποίας η διάρκεια της θητείας θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας. Συγκεκριμένα εξέλεξε πρόσωπα με σημαντική εμπειρία στους διαφόρους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας όπως απαιτείται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου και από την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και πληρούν τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002.
Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι κ.κ. Χαρίτων Κυριαζής, Θεόδωρος Πανταλάκης και Παναγιώτης Σοφιάδης.
Ο ανωτέρω κ. Κυριαζής δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002 διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του καταστατικού σε συμμόρφωση και εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με συμπλήρωση και αναδιατύπωση των άρθρων του.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/2018 (Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών) όπως ισχύει με τροποποίηση, συμπλήρωση, εξειδίκευση ή/και κατάργηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων του καταστατικού βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου.

 

Θέμα 12ο: Ενημέρωση των μετόχων – Ανακοινώσεις.
Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε Σώμα

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του Χ.Α., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS ΑΕ, που συνήλθε την 11.07.2019, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ερμού 25 Ν. Κηφισιά, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, και όρισε (μεταξύ αυτών) τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει.
Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου 2019 ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)
2. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό)
3. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη, Σύμβουλος ( μέλος μη εκτελεστικό)
4. Αντώνιο Χατζηιωάννου του Ευτυχίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
5. Θεόδωρος Ξενίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
6. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)
7. Παναγιώτης Σοφιάδης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό)

Β. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Πανταλάκης, μέλος και
3. Παναγιώτης Σοφιάδης, μέλος

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Παρακαλούμε να δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας