ΣτΕ: Συνταγματική η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης στις πολύτεκνες μητέρες

Με τη «σφραγίδα νομιμότητας» του Συμβουλίου της Επικρατείας επικυρώθηκε η κατάργηση, από την 1η Νοεμβρίου 2012 και μετά, της ισόβιας  σύνταξης των 102 ευρώ που ελάμβαναν οι πολύτεκνες  μητέρες. Το Α Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (719/2018) έκρινε συνταγματική και νόμιμη την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης επισημαίνοντας ότι δεν χορηγείτο με σκοπό τον βιοπορισμό, όπως συμβαίνει στις συντάξεις που αποτελούν κοινωνικοασφαλιστικές παροχές και η χορήγησή τους συνδέεται με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, αλλά είχε τιμητικό χαρακτήρα.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επικαλούνται στην  απόφαση τους την «αναμόρφωση και εκλογίκευση των μέχρι τότε οικογενειακών επιδομάτων ενόψει και της οξείας δημοσιονομικής κρίσεως με τη χορήγηση νέου επιδόματος (ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων) από το πρώτο παιδί και την παρεχόμενη έτσι, κατ’ αποτέλεσμα, μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά και συνεπώς στις πολύτεκνες οικογένειες». Οι δικαστές θεωρούν ότι με μεταγενέστερο νομοθέτημα ελήφθη ειδική πρόνοια υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών με τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος (ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων) και την παρεχόμενη με τον τρόπο αυτό «μείζονα κοινωνική προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες».

Οι ρυθμίσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την απόφαση, να εκπληρώνεται η υποχρέωση του κοινού νομοθέτη που απορρέει από το Σύνταγμα για την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας και της οικογένειας εν γένει αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγο γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα έφτασε στο ΣτΕ με αφορμή προσφυγή στη δικαιοσύνη πολύτεκνης αγρότισσας, μέλος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος,  η οποία  ελάμβανε   ισόβια σύνταξη.