Στην Prodea δύο εμπορικά ακίνητα στην Αθήνα με τίμημα 10 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου η συναλλαγή μεταξύ της Panterra, ως αγοράστριας, και της Τράπεζας Κύπρου, ως πωλήτριας, για την απόκτηση δύο όμορων εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα. Το τίμημα για την απόκτηση των εν λόγω ακινήτων ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Prodea συμμετέχει στην Panterra με ποσοστό 49% ενώ η εταιρεία Stivaleous Holdings Limited (του Ομίλου της Dimand A.E) συμμετέχει με ποσοστό 51%.

Τα ακίνητα είναι, το πρώτο, συνολικής επιφάνειας 6,9 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού & Λαγουμιτζή και το δεύτερο είναι συνολικής επιφάνειας 2 χιλ. τμ περίπου και βρίσκεται επί των οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4.704,61 τ.μ. σε περιοχή κοντά στο κέντρο της Αθήνας και με άριστη προσβασιμότητα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η κατεδάφιση των κτηρίων και η ανέγερση κτηρίου ή κτηρίων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας άνω των 24 χιλ. τ.μ. (ανωδομή άνω των 14 χιλ. τ.μ. και υπόγειοι βοηθητικοί χώροι και θέσεις στάθμευσης 10 χιλ τ.μ.). Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και εκμίσθωσης του ακινήτου, η Prodea έχει συμφωνήσει την απόκτηση του υπολοίπου 51% της Panterra.

Η συνολική επένδυση της Prodea αναμένεται να είναι της τάξης των €36-40 εκατ.

Η “Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία” με την από 11.09.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη μεταβολή της επωνυμίας της σε “Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία” με διακριτικό τίτλο “Prodea Investments” και η σχετική μεταβολή τελεί υπό έγκριση.