Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Συμφωνίας Alpha Bank – NEXI

Σε συνέχεια της κατάρτισης Μνημονίου Συνεργασίας τον Αύγουστο του 2021, η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με τη Nexi S.p.A. για τη στρατηγική συνεργασία των δύο μερών στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή προβλέπει την απόσχιση και μεταβίβαση («carve out») της δραστηριότητας του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών από την Alpha Bank σε νεοσυσταθείσα εταιρεία («Νέα Εταιρεία»), την πώληση στη Nexi ποσοστού 51% της Νέας Εταιρείας και της σύναψης από τα μέρη μακροπρόθεσμης σύμβασης προώθησης και διανομής.

Η συμφωνηθείσα Επιχειρηματική Αξία της Συναλλαγής ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 307 εκατ. για το 100% του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Alpha Bank. Ακόμη,  συμφωνήθηκε πρόσθετο τίμημα ποσού έως Ευρώ 60 εκατ. (για το 100% του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Alpha Bank) με τη μορφή πρόσθετων αποδόσεων (earn-outs) πληρωτέων έως το τέταρτο έτος λειτουργίας της Νέας Εταιρείας.

Η Νέα Εταιρεία αναμένεται να συνεισφέρει πάνω από 150.000 τερματικά POS, όγκους Ευρώ 9 δισ. και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου Ευρώ 93 εκατ. και Ευρώ 18 εκατ. έσοδα και EBITDA, αντίστοιχα, το 2022, σε pro-forma βάση.

Η συμφωνία με τη Nexi, πέρα από τα Ευρώ 307 εκατ. κέρδους (ως έσοδα και αποτίμηση) και τα Ευρώ 60 εκατ. earn-outs, θα αποφέρει, επίσης, περαιτέρω μείωση κόστους, στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα προς τις αγορές για την συνεπή υλοποίηση του πλάνου της Τράπεζας για βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας.

Προηγμένες λύσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Την ίδια στιγμή, έχουν σχεδιαστεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία της νέας εταιρείας.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκληρώθηκε όλο το συμβατικό πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ προετοιμάζεται η νέα οργανωτική δομή, η αρχική στελέχωση της εταιρείας καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο.

Τις επόμενες ημέρες υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτηση αδειοδότησης ως Ίδρυμα Πληρωμών, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διαπραγματεύσεις με τα Σχήματα καρτών. Εκμεταλλευμένη την εμπειρία και την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου παρόχου πληρωμών στην Ευρώπη, στόχος είναι η άμεση αναβάθμιση των συστημάτων πληρωμών, με σκοπό την προσφορά νέων αξιόπιστων και πρωτοποριακών omnichannel λύσεων, με έξυπνα τερματικά που συνδέονται με την ταμειακή μηχανή του εμπόρου αλλά και υπηρεσίες advanced analytics για όλες τις συνεργαζόμενες με την Τράπεζα επιχειρήσεις.

O Τομέας Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Alpha Bank κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά και είναι ο μοναδικός που παρέχει αποδοχή για όλα τα προγράμματα καρτών. Επιπλέον, αξιοποιεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμπόρων κορυφαίου επιπέδου, που δραστηριοποιούνται στους ιδιαίτερα κερδοφόρους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας και, συνεπώς, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να επωφεληθεί από την ισχυρή ανάκαμψη του όγκου ταξιδιών μετά την πανδημία Covid-19.

Alpha Bank: Στην ιταλική Νexi το 51% του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών