Συνεργασία Nova – MediaMarkt για τη δημιουργία νέου περιβάλλοντος Private Cloud

Η Nova προχώρησε σε συνεργασία με τη MediaMarkt με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας και της υπηρεσιακής συνέχειας της MediaMarkt μέσω της δημιουργίας ενός νέου, ιδιόκτητου Private Cloud περιβάλλοντος.
Το έργο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των καταστημάτων της MediaMarkt στην Ελλάδα, μέσω κυκλωμάτων οπτικών ινών, σε ένα κοινό ιδεατό LAN συνδεδεμένο μέσω MPLS VPN σε πολλαπλά γεωγραφικά σημεία.
Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα καταστήματα της MediaMarkt επικοινωνούν μέσω προστατευμένων κυκλωμάτων σε ένα private MPLS δίκτυο για να διασυνδεθούν με τις κεντρικές και Disaster Recovery (DR) υποδομές, έχοντας τη δυνατότητα να λειτουργούν απρόσκοπτα, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο κομβικό σημείο της εταιρείας, που υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες, υποστεί οποιαδήποτε απώλεια.
Η διασφάλιση της υπηρεσιακής συνέχειας αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της MediaMarkt σε παγκόσμιο επίπεδο, διατηρώντας δίκτυο καταστημάτων και αντίστοιχες διαδικασίες σε 14 χώρες.
Η λύση που επιλέχτηκε βασίστηκε στις σύγχρονες υποδομές, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών και την εμπειρία της Nova στο σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων για εταιρικούς πελάτες.