Τέλος και τυπικά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η Β. Θάνου

Τις διαπιστωτικές πράξεις για την απομάκρυνση τεσσάρων στελεχών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου: Εξεδόθησαν σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει,
-της Προέδρου κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου,
-της Αντιπροέδρου κ. Άννας Νάκου
-και των Εισηγητών – τακτικών Μελών κ. Ιωάννη Παύλοβιτς και κ. Νικολάου Ζευγώλη.
Η ως άνω έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9-8-2019.