ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Eπιστροφή κεφαλαίου 0,22 ευρώ

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,22 ευρώ ανά μετοχή προγραμματίζει η Τέρνα Ενεργειακή, θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30/3/2018 .

Ειδικότερα οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να λάβουν απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματιών με αύξηση της ονομαστικης αξίας της μετοχής και ταυτόχρονο μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

 Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθεί η σχετική απόφαση, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η  Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας.

Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου θα είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. της Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 (record date) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής Κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10.04.2018.