Της φοροδιαφυγής …το κάγκελο στα νησιά από τουριστικές επιχειρήσεις

Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα αποκάλυψαν αποκρύψεις εισοδημάτων έως και 1 εκατ. ευρώ!

Συγκεκριμένα:

Ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης δωματίων σε νησί των Κυκλάδων δεν εξέδωσε κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 142 φορολογικά στοιχεία αξίας 35.000€, ενώ εξέδωσε 112 ανακριβή φορολογικά στοιχεία με ποσό ανακρίβειας άνω των 60.000€.

Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε νησί του Ιονίου κατά τη χρήση 2014 απέκρυψε εισόδημα για το οποίο δεν προκύπτει σαφώς η πηγή προέλευσής του, ύψους 1.000.000€.

Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 δεν εξέδωσε 831 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 700.000€.

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015- 2016 δεν εξέδωσε 885 φορολογικά στοιχεία αξίας 400.000€.

Ξενοδοχειακή επιχείρηση σε νησί των Κυκλάδων κατά τη χρήση 2015 δεν εξέδωσε 108 φορολογικά στοιχεία αξίας 170.000€.

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στις Κυκλάδες απέκρυψε εισοδήματα κατά τις χρήσεις 2015-2016 ύψους 170.000€.

Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015-2017 δεν εξέδωσε 499 φορολογικά στοιχεία ύψους 280.000€. Επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015-2017 δεν εξέδωσε 571 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 200.000€.

Ξενοδοχείο σε νησί των Κυκλάδων κατά τη χρήση 2015 δεν εξέδωσε 374 φορολογικά στοιχεία ύψους 100.000€ ενώ εξέδωσε 268 ανακριβή φορολογικά στοιχεία με ποσό ανακρίβειας 35.000€.

Ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου για τις χρήσεις 2015-2017 δεν υπέβαλε δηλώσεις τελών χαρτοσήμου ύψους 600.000€.

Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκμίσθωσης δωματίων σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2015-2017 δεν εξέδωσε 718 φορολογικά στοιχεία αξίας 300.000€.

Ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου σε νησί των Κυκλάδων κατά τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε 247 φορολογικά στοιχεία αξίας περί των 95.000€, ενώ εξέδωσε 35 ανακριβή φορολογικά στοιχεία με ποσό ανακρίβειας 15.000€.

Ξενοδοχειακή Τουριστική και εμπορική επιχείρηση σε νησί των Δωδεκανήσων για τις χρήσεις 2013 έως 2017 δεν υπέβαλε δήλωση τελών χαρτοσήμου ύψους άνω του 1.350.000€. Ξενοδοχείο σε νησί των Κυκλάδων για τις χρήσεις 2011-2014 και 2016-2017 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των 260.000€.

Τουριστική ανώνυμη εταιρεία σε νησί των Δωδεκανήσων για τη χρήση 2015 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.070.000€.