Το νέο Δ.Σ της Coral – Πρόεδρος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης

Στην εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας προέβη, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Coral που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2019.

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 28η Ιουνίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας

Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης

Γενικός Διευθυντής της εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας

Γραμματέας – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Δικαίος Νικόλαος του Γεωργίου και της Ρόζης

Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ: Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας

Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ: Tζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας

Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ: Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης

Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ: Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ: Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας.