Τράπεζα Πειραιώς: Τι θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Τα πεπραγμένα του 2020 και οι προοπτικές του 2021 αναμένεται να βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της τακτικής γενικής συνέλευσης της Πειραιώς Financial Holdings, η οποία πραγματοποιείται στις 16:00, με βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση των ισολογισμών και τoν απολογισμό του έργου της περσινής χρήσης. Η διοίκηση του ομίλου αναμένεται να παρουσιάσει στους μετόχους τις κινήσεις για δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ και την πρώτη διανομή κεφαλαίου σε είδος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η τράπεζα είναι σε τροχιά μετασχηματισμού, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και πιο καθαρή από κόκκινα δάνεια.

Με βάση την πρόσφατη παρουσίαση σε επενδυτές, αναμένεται να επισημανθεί από τη διοίκηση του Ομίλου ότι οι στόχοι του προγράμματος Sunrise επιτυγχάνονται μέχρι σήμερα με ταχύτερους ρυθμούς, συμπεριλαμβανομένων των στόχων για αύξηση κερδοφορίας κατά 5% βραχυπρόθεσμα και άνω του 10% μεσοπρόθεσμα. Η τιτλοποίηση ύψους 7,2 δισ., γίνεται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό και αναμένεται να μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά επιπλέον 50%, με αποτέλεσμα ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) να υποχωρήσει στο 23% από 46% που ήταν φέτος τον Μάρτιο. Με την ολοκλήρωση του Sunrise και άλλο ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 4 δισ ευρώ, η Τράπεζα θα έχει συνολικά τιτλοποιήσει 14 δισ. ευρώ δάνεια.

Παράλληλα, η διοίκηση αναμένεται να ανακοινώσει ότι έχει ήδη επιτευχθεί στο 80% ο στόχος για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ μέσα από κεφαλαιακά κέρδη από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου (0,4 δισ.), την πώληση του καρτικού συστήματος POS (0,3 δισ. ευρώ) και της συνθετικής τιτλοποίησης δανείων (όφελος 0,3 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει προγραμματίσει τη διανομή του 65% των ομολόγων μεσαίας διαβάθμισης των σχημάτων Phoenix και Vega, τα οποία φέρουν κουπόνι 7%. Η αξία τους υπολογίζεται στα 62,5 εκατ. ευρώ, αφού η διοίκηση του Ομίλου πρόκειται να ζητήσει την έγκριση από τη Γ.Σ. τη μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,05 ευρώ.