Trastor: Τέσσερις νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα το α΄ εξάμηνο

Σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 30.06.2019 προχώρησε η Trastor ΑΕΕΑΠσύμφωνα με την απόφαση 8/259/19-12-2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Η Εταιρεία μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2019 υλοποίησε 4 νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα. ‘Έτσι, την 30.06.2019, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιελάμβανε 46 ακίνητα με αξία αποτίμησης 134 εκ. ευρώ.

Επιπλέον η Εταιρεία στο παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσε την εξαγορά τεσσάρων εταιρειών ιδιοκτητριών τεσσάρων εμπορικών ακινήτων. Πρόκειται για επένδυση σε μετοχές εταιρειών με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων η οποία, αποτιμημένη σε κόστος κτήσης, ανερχόταν σε 16,3 εκ. ευρώ. Η αξία αποτίμησης των τεσσάρων εμπορικών ακινήτων των εταιρειών αυτών την 30.06.2019 ανερχόταν σε 29,6 εκ. ευρώ.

Ως εκ τούτου η συνολική αξία αποτίμησης των 50 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και θυγατρικών της), ανερχόταν στα 163,6 εκ. ευρώ.

Η Εταιρεία συνεχίζει δυναμικά τις επενδύσεις σε αξιόλογα ακίνητα προστιθέμενης αξίας.