Τρίμηνα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου με επιτόκιο 0,095%!

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους(ΟΔΔΗΧ) άντλησε σήμερα 813 εκατ. ευρώ από την έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. 

Το επιτόκιο έπεσε κάτω και από το 0,1% (συγκεκριμένα στο 0,095%), από 0,23% που είχε διαμορφωθεί στην αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το ποσό, που αντλήθηκε, περιλαμβάνει και μη ανταγωνιστικές προσφορές 187,5 εκατ. ευρώ και η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,59 φορές από 1,65 φορές στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.