ΤτΕ: Νέοι Γενικοί Διευθυντές οι Σπ. Παντελιάς και Γ. Πάσχας

Στο πλαίσιο του έργου της Διοικητικής Αναδιοργάνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος με την επωνυμία «Μέλλον», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, εγκρίθηκαν από το Γενικό της Συμβούλιο και υλοποιούνται οργανωτικές μεταβολές, με στόχο την αναμόρφωση του οργανωτικού προτύπου τη Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η θεσμοθέτηση δύο θέσεων Γενικών Διευθυντών με εκτελεστικές αρμοδιότητες και με πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη του έργου της Διοίκησης της Τράπεζας:

  • Γενικού Διευθυντή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης με αντικείμενο την προληπτική εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στη θέση τοποθετήθηκε ο Διευθυντής κ. Σπυρίδων Παντελιάς.

  • Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών με αντικείμενο την εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας και την περαιτέρω βελτιστοποίηση των παρεχόμενων «οριζόντιων» υπηρεσιών της (Chief Operating Officer – COO).

Στη θέση τοποθετήθηκε ο Διευθυντής κ. Γεώργιος Πάσχας.

Οι ανωτέρω, παράλληλα με τα ως άνω καθήκοντά τους, θα ασκούν προσωρινά και καθήκοντα Διευθυντή των Διευθύνσεων Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, αντίστοιχα.

Οι δύο Γενικοί Διευθυντές είναι καταξιωμένα στελέχη, με μακρόχρονη επιτυχημένη θητεία σε επιτελικές θέσεις, καθώς και συσσωρευμένες γνώσεις και εμπειρίες στα αντικείμενα που τους ανατέθηκαν. Εκτιμάται ότι η τοποθέτησή τους θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των υπόλοιπων εγκεκριμένων από το Γενικό Συμβούλιο μεταβολών και στην ταχύτερη ομογενοποίηση των λειτουργιών των Διευθύνσεων και Μονάδων που εντάχθηκαν στην αρμοδιότητά τους.

Οι παραπάνω ουσιώδεις παρεμβάσεις αποτελούν τις πρώτες από μία σειρά οργανωτικών μεταβολών, οι οποίες θα ανακοινώνονται σταδιακά κατά την υλοποίησή τους.