VODAFONE: Αίτηση για squeeze out στην HOL

αρχείο λήψης (2)

Η Vodafone υπέβαλε στις 8 Απριλίου αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της Hellas Online (HOL). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όπως αναφέρεται στην αίτηση, στις 6 Απριλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, η Vodafone κατείχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 178.893.473 κοινές μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 99,55% των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Vodafone με αίτησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτείται την έγκριση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών μετοχών της HOL, προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό του 0,563 ευρώ σε μετρητά το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη δημόσια πρόταση.

Η βούληση της Vodafone να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.14 του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης.

Συνημμένα με την αίτηση του δικαιώματος εξαγοράς υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η από 7 Απριλίου 2015 βεβαίωση της ALPHA BANK A.E. δυνάμει της οποίας πιστοποιείται ότι η Vodafone διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του συνόλου του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά δυνάμει της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς πλέον των τελών εκκαθάρισης ύψους 0,16% υπέρ της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης.