Ξενοφών Αυλωνίτης: Η μεταγραφή της Alpha Bank με ειδικό βάρος

Μεταγραφή “ειδικού βάρους” από τη διοίκηση της Alpha Bank που σηματοδοτεί και τη σημασία που δίνει η Τράπεζα, στο Compliance.

Αποφασίστηκε η ανάθεση  της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον επί σειρά ετών αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ξενοφώντα Αυλωνίτη. Ο κ.Αυλωνίτης αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο νέος Εντεταλμένος Γενικός ∆ιευθυντής θα υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση του Chief Legal and Governance Officer και θα αναφέρεται στον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, ενώ πρόκειται να αναλάβει τη θέση του Compliance Officer και να τεθεί επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης από την 1.11.2019 κατόπιν της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του κ. Μιχάλη Οράτη.

“Με την πρόσληψη του νέου Εντεταλμένου Γενικού ∆ιευθυντή αναβαθμίζεται και ενισχύεται ο ρόλος της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις του εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου.

Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της Alpha Bank προς τον κ. Οράτη για την πολύτιμη συμμετοχή και συμβολή του στη μέχρι σήμερα ανάπτυξη και πρόοδο της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής  Συμμόρφωσης”, δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης.

Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Brunel.

Το 2006 παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ το πρωτοποριακό πρόγραμμα “Yale World Fellows Program”.

Εργάστηκε στην οικονομική διεύθυνση της εταιρίας FULGOR SA (1988-1992) και ως υπεύθυνος μετόχων και ταμειακής διαχείρισης της εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ ΑΤΕ (1995-1997).

Το 1997 εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχικά ως στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών, Παρακολούθησης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων και στη συνέχεια υπεύθυνος του Τομέα Εισηγμένων Εταιρειών.

Το 2003 επιλέχθηκε επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών. Τον Ιούνιο του 2009 και τον Αύγουστο του 2014, ορίστηκε αντιπρόεδρος Β ΄της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατόπιν συμμετοχής του σε ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ESMA, απέκτησε γνώση και εμπειρία στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει προεδρεύσει σε τέσσερις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο (όπως αυτές για το «Ενημερωτικό Δελτίο» και τους «Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»).