Youngship Greece: Η ναυτιλία με τα μάτια των νέων ανθρώπων της – Οι στόχοι τους και οι απόψεις τους

 

Μια ομάδα νέων, η Ίρις – Αικατερίνη Φράγκου, ο Γιώργος Παχατουρίδης, ο Ευάγγελος Ντογιάκος, και ο Δημήτρης Μανιός, έχοντας όραμα και στόχους για έναν τομέα με παράδοση στη διεθνή πραγματικότητα – την ναυτιλία – αποφάσισαν να ιδρύσουν στην Ελλάδα τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΥoungShipGreece.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πως πήρατε την απόφαση να κάνετε παράρτημα στην Ελλάδα;

Το YoungshipGreece ήρθε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2017 προκειμένου να προσφέρει κάτι νέο στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.  Η απόφαση του να δημιουργήσουμε παράρτημα του YoungshipInternational στην Ελλάδα πάρθηκε με κύριο κριτήριο την λογική. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια  ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη και σήμερα ο ελληνόκτητος στόλος αριθμεί  4,199 (2017) πλοία τοποθετώντας την στη Νο1 θέση σε θέμα χωρητικότητας. Συνεπώς, συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία με το πάθος  μας για την επιμόρφωση των νέων που ασχολούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τον χώρο την ναυτιλίας κρίναμε ορθό το να δημιουργήσουμε αυτό το παράρτημα  στην Ελλάδα.

-Σε τι σκοπεύει το YoungshipGreece;

Το Young ship Greece αποσκοπεί  στο να δώσει την ευκαιρία να αυξηθούν οι επαφές μεταξύ των νέων που εμπλέκονται στην ναυτιλία ενδυναμώνοντας τις σχέσεις μεταξύ τους. Επίσης, μέσω των συνδρομών  θα δημιουργηθεί ένα “forum” στο οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη την γνώσης μεταξύ των μελών.

Δημήτριος Μανιός

Μέσω αυτού του forum νεαροί επαγγελματίες θα μπορέσουν να προωθηθούν δημιουργώντας ένα hub το οποίο θα τους επιτρέπει να συνδέονται με εταιρίες του ενδιαφέροντος τους προσφέροντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία,  κάτι μείζονος σημασίας στην ναυτιλία. Εν κατακλείδι, το YoungshipGreece θα υποστηρίξει την ναυτιλία προωθώντας την στα τοπικά σχολεία και πανεπιστήμια ενημερώνοντας τους για περιβαλλοντολογικά θέματα και καινοτόμα ζητήματα.

-Τι δράσεις προγραμματίζετε για το μέλλον;

Στους κοντινούς στόχους  που έχουμε θέσει ως ομάδα έχουμε συμπεριλάβει την οργάνωση

Ευάγγελος Ντογιάκος

ενημερωτικών εκδηλώσεων (i.eseminars, webinars, conferences  and socialgatherings, educationaltrips). Στους πιο μακρινούς εξετάζουμε την διοργάνωση ενός event στα Ποσειδώνια 2018, που πιστεύουμε πως θα έχει μεγάλη επιτυχία. Οι δράσεις μας για το μέλλον θα ποικίλουν  και δεν θα περιοριστούν αναγκαστικά μόνο στην προαναφερόμενες .

-Πως οραματίζεστε το μέλλον της ναυτιλίας μέσο της ενασχόλησης των νέων;

Η νέα γενιά την ναυτιλίας βαδίζει στον επιτυχημένο δρόμο που έχουν χαράξει οι παλαιότεροι. Καλά μορφωμένοι και χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις συμβουλές των παλαιοτέρων έχουν όλα τα εφόδια για να επιτύχουν όπως επέτυχαν και οι προηγούμενες γενιές.

Οι συνθήκες αλλάζουν αλλά σαν ελληνική ναυτιλία έχουμε αποδείξει ότι προσαρμοζόμαστε ταχύτατα με τις εξελίξεις. Οι νέοι στην ναυτιλία οπλισμένοι με καλύτερη μόρφωση και αφομοίωση των νέων τεχνολογιών έχουν προπάντων το όραμα που για γενιές παραμένει ζωντανό.

 – Πως πιστεύετε ότι το YoungShipGreece μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της Ελληνικής ναυτιλίας;

Η παρουσία του ορθολογισμού -της λογικής και της συνείδησης- είναι που διαφοροποιεί το «όνειρο» από το «όραμα» (ετυμολογικά προερχόμενο από το «οράω, ορώ»). Μέσω της δράσης του YoungShip Greece, οραματίζομαι μια ναυτιλία που δεν περιορίζεται από τους

Ίρις Αικατερίνη Φράγκου

δεσμούς της οικογενειοκρατίας, αλλά διέπεται από αξιοκρατία, καλλιέργεια, και διορατικότητα. Ως αντιπρόσωπος του YoungShip Greece στη Νέα Υόρκη, όπου και φοιτώ, αποσκοπώ στη μεγαλύτερη συμμέτοχη άξιων γυναικών σε ηγετικές θέσεις και στη διαμόρφωση μιας ναυτιλιακής δύναμης που, διατηρώντας την παράδοση της ελληνικής υπόστασης, θα διακρίνεται εντούτοις από ισότητα μεταξύ των δυο φύλων

-Δεδομένου της κυριαρχίας του ελληνικού στόλου στα διεθνή ύδατα , το ελληνικό νηολόγιο δεν είναι τόσο ισχυρό σε αντίθεση με άλλες σημαίες. Πως πιστεύετε ότι μπορεί να ενδυναμωθεί;

Η ελληνική σημαία πρέπει να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με τις λοιπές σημαίες, η επιβολή

Γιώργος Παχατουρίδης

φορολογίας τα τελευταία χρόνια αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων με αποτέλεσμα να οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση.Η έντονη γραφειοκρατία προξενεί προβλήματα  σε θέματα που αφορούν αγοροπωλησίες, αλλαγή σημαίας, ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο) κλπ.

Οι κανονισμοί στελέχωσης των πλοίων είναι αποτρεπτικοί.

Ο συνδικαλισμός πρέπει να βοηθήσει για να μειώσει τις διαφορές κόστους αλλοδαπών και ελληνικών ναυτικών. Πρέπει να γίνει αποδεκτή η υπογραφή ιδιωτικών συμβάσεων εργασίας για να απασχοληθούν οι Έλληνες αξιωματικοί. Επιπροσθέτως η διαφορά κόστους είναι μεγάλη, για παράδειγμα, ο αλλοδαπός υποπλοίαρχος αμείβεται περίπου με 4.000 ευρώ ενώ ο Έλληνας με 8.000 ευρώ. Συνεπώς εάν μειωθεί η διαφορά θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην στελέχωση των πλοίων με Έλληνες.

 

Η συνέντευξη στην Δωριλένια Λιαγουροπούλου – Πηγή axiaplus.gr