ΚΥΠΡΟΣ: Τι αλλάζει από Δευτέρα στη μεταφορά κεφαλαίων

Νέο διάταγμα, το ένατο κατά σειρά, για τα περιοριστικά μέτρα στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου.

Βάσει του νέου διατάγματος επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι και 300 χιλιάδων ευρώ, ανά συναλλαγή, εντός της Δημοκρατίας, από λογαριασμό ενός πιστωτικού ιδρύματος σε λογαριασμό άλλου.

Αυτό ισχύει όταν η συναλλαγή εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής.

Επίσης επιτρέπεται η μεταφορά χρημάτων σε φοιτητές εκτός Κύπρου μέχρι και πέντε χιλιάδων ευρώ το τρίμηνο, για έξοδα συντήρησης, αλλά το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί κατάλογο στον οποίο θα καταγράφει και θα παρακολουθεί όλες τις πληρωμές.

Η επιτροπή θα έχει δικαίωμα να ζητήσει κατάλογο και πληροφορίες για οποιαδήποτε πληρωμή.

Επιπλέον, όσοι ταξιδεύουν εκτός Δημοκρατίας μπορούν να μεταφέρουν σε μετρητά δύο χιλιάδες ευρώ αλλά δεν θα μπορούν να αποσύρουν πέραν των τριακοσίων ευρώ ημερησίως, που είναι το επιτρεπόμενο όριο ανάληψης ανά πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα.

Πηγή: ΑΜΠΕ