Ο TAP εξασφαλίζει περιβαλλοντική άδεια για την Αλβανία

Ο TransAdriaticPipeline (TAP) ανακοίνωσε σήμερα ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) στην Αλβανία ενεκρίθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δασικής και Υδατικής Διαχείρισης. Η Περιβαλλοντική Άδεια δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Κέντρο Αδειοδότησης.
Το έγγραφο, το οποίο υποβλήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2013, υπέστη μια αυστηρή διαδικασία επανεξέτασης που διήρκησε δέκα εβδομάδες, κατά την οποία οργανώθηκαν τρεις δημόσιες ακροάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δασικής και Υδατικής Διαχείρισης με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η ΜΠΚΕ καταγράφει όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές, πολιτιστικές ή κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις του αγωγού και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό τυχόν επιπλοκών κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την κατασκευή του αγωγού. Η χορήγηση της άδειας φέρνει το έργο ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση, καθορίζοντας τις κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις που η ομάδα διαχείρισης οφείλει να καλύψει προκειμένου να είναι απολύτως συμβατή με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Αλβανίας.
Πριν από την τελική υποβολή, ο TAPπαρείχε το πλήρες έγγραφο της ΜΠΚΕ στους κατοίκους 83 κοινοτήτων στις περιοχές της Κορυτσάς, του Σκαπάρ, του Μπεράτ και του Φιέρ, καθώς και σε διάφορες αλβανικές ΜΚΟ και κεντρικούς οργανισμούς: Συνολικά, έλαβαν χώρα 23 δημόσιες διαβουλεύσεις με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της διαδρομής του TAP. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει επίσης συμμετάσχει σε διαδικασία διαβούλευσης με την ομάδα του έργου συζητώντας σχετικά με τη μελέτη ενώπιον των συμβουλίων 38 κοινοτήτων στις ενδιαφερόμενες περιοχές και αυτά εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο έργο. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, οTAP έλαβε επανατροφοδότηση από τις τοπικές κοινωνίες και ανταποκρίθηκε σε μια σειρά από ερωτήματα.
Ο AlbertHaak, Διευθυντής τουTAP στην Αλβανία, σχολίασε: «ΟTransAdriaticPipelineέδινε ανέκαθεν ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, επομένως είμαστε ευτυχείς που η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στην Αλβανία εγκρίθηκε. Οι συζητήσεις μας με μεμονωμένους ανθρώπους, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με ΜΚΟ έχουν αποφέρει σταθερά υψηλά επίπεδα υποστήριξης στον TAP και αυτό επιβεβαιώθηκε με τη σημερινή απόφαση».
«Έχοντας πλέον εξασφαλίσει την ΜΠΚΕ μας μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών υποδομής για τη φάση της κατασκευής. Θα είμαστε απολύτως έτοιμοι να μεταφέρουμε φυσικό αέριο από το ShahDeniz, όταν είναι διαθέσιμο στα τέλη του 2018».
Ο TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμαShahDenizII του Αζερμπαϊτζάν, μέσω της Ελλάδας και της Αλβανίας στην Ιταλία, από όπου μπορεί να μεταφερθεί περαιτέρω στη Δυτική Ευρώπη. Το αλβανικό τμήμα του αγωγού θα προσεγγίσει την Αδριατική Θάλασσα από τις ακτές βόρεια του Φιέρ.  Το συνολικό μήκος του χερσαίου τμήματος του αγωγού εντός της Αλβανίας θα είναι κατά προσέγγιση 209 χλμ., ενώ το υποθαλάσσιο τμήμα στα αλβανικά χωρικά ύδατα στην Αδριατική Θάλασσα θα έχει μήκος 60 χλμ.