Στην Marfin Bank (Romania) μέρος ων εργασιών της Τρ. Κύπρου στη Ρουμανία

Μέρος των εργασιών της στη Ρουμανία μετέφερε στην Marfin Bank (Romania) η Τράπεζα Κύπρου.

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με το κυπριακό Stockwatch, ως Αρχή Εξυγίανσης και σύμφωνα με το Διάταγμα περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών στη Ρουμανία της Τράπεζας Κύπρου που εκδόθηκε σήμερα, η Τράπεζα Κύπρου έχει μεταφέρει στην Marfin Bank (Romania) ορισμένες από τις καταθέσεις των ιδιωτών πελατών και ορισμένων εταιρικών καταθέσεων, μετρητά και άλλα ρευστά στοιχεία ενεργητικού, καθώς και ορισμένα δάνεια της, σύμφωνα με το StockWatch.

Το υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία, θα επαναλειτουργήσει αύριο, 26 Απριλίου 2013, με τη διεξαγωγή συνηθισμένων τραπεζικών εργασιών, εξυπηρετώντας πελάτες των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν μεταφερθεί στην Marfin Bank (Romania) SA.

Πηγή:www.capital.gr