ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: “Αφεντικό” με 20% η “κακή” Λαική – Ο νέος ισολογισμός

Κύριος ρυθμιστής στην Τράπεζα Κύπρου θα είναι η «κακή» Λαϊκή, αφού θα εκδοθούν μετοχές υπέρ της σε ποσοστό 20% .

Στα συνολικό €38,3 δισ. ανέρχεται το ενεργητικό της Τρ. Κύπρου σύμφωνα με τον προκαταρτικό ισολογισμό της τράπεζας που ετοίμασαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι τελευταίες πινελιές στον ισολογισμό μπήκαν σήμερα από την Κεντρική Τράπεζα, και στηρίζονται στην αναγκαστική μετατροπή του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου.

Το συνολικό παθητικό της Τράπεζας φθάνει στα €34,7 δισ. και τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα €3,5 δισ.

Τα ίδια κεφάλαια προκύπτουν από την μετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων €3,1 δισ., την έκδοση μετοχών αξίας €727 εκ. στην «κακή» Λαϊκή Τράπεζα, τον υπολογισμό προηγούμενων κεφαλαίων €2,8 δισ. και ζημιών €3,2 δισ.

Η έκδοση μετοχών στην «κακή» Λαϊκή θα την καταστήσει το μεγαλύτερο μέτοχο στην Τράπεζα Κύπρου, με ποσοστό που, με τα σημερινά δεδομένα, θα φθάνει περίπου το 20%.

Με βάση τον ισολογισμό, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (core tier 1) ανέρχεται στο 13% αλλά αυτό περιλαμβάνει και καταθέσεις που επηρεάζονται από δικαστικά διατάγματα κατά της μετατροπής των καταθέσεων.

Χωρίς τις καταθέσεις το core tier 1 μειώνεται κοντά στο 12%.

Αν και ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων δίνει στην Τράπεζα Κύπρου τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικών ζημιών από επισφαλή δάνεια τα επόμενα χρόνια, η ΚΤ εκτιμά ότι ο δείκτης αυτός θα πρέπει να αυξηθεί κοντά στα επίπεδα του 15% ή περισσότερο.

Αυτό θα γίνει με την μετατροπή επιπρόσθετου ποσού ανασφάλιστων καταθέσεων που, με βάση τα διατάγματα που εκδόθηκαν, μπορεί να φθάσει και το 22,5%.

Παρά την οριστικοποίηση του προκαταρτικού ισολογισμού, ο δρόμος εξόδου της Τράπεζας από το καθεστώς εξυγίανσης στο οποίο βρίσκεται από το Μάρτιο, παραμένει μακρύς.

Όπως αναφέρθηκε χθες στο προεδρικό, ο συνδυασμός νομικών δυσκολιών και δικαστικών διαταγμάτων παραπέμπει σε τερματισμό του καθεστώτος εξυγίανσης μετά τον Ιούνιο, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί το κούρεμα.

Μέχρι τότε αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του χειρισμού των δικαστικών προσφυγών.

Μια λύση που μελετάται είναι η αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας ώστε να δοθεί στην αρχή εξυγίανσης η ευχέρεια να αποφασίσει το τελικό κούρεμα χωρίς η τράπεζα να βρίσκεται υπό καθεστώς εξυγίανσης – κάτι που προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία.

Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει επίσης το θέμα της πρόσληψης CEO, καθώς αποφασίστηκε η μίσθωση εταιρείας consultancy για να επιλέξει τον καλύτερο μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων που φαίνεται να υπάρχουν.

Η αρχική πρόθεση ήταν να διαρκέσει η θητεία του μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης συνέλευσης των νέων μετοχών. Σήμερα γίνονται δεύτερες σκέψεις και φαίνεται να υπάρχει αλλαγή πλεύσης: ο νέος CEO θα προσληφθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αρκετό για να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα σε ικανούς υποψηφίους να επιδείξουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη θέση.