Φόρος πολυτελείας: Δείτε τι πληρώνει το ΙΧ και η πισίνα σας

 

 

Κυβικά  ΙΧ        Φόρος ΙΧ (έως 5 ετών)                  ΙΧ   5 – 10 ετών

2000                                           440   ευρώ                                      308  ευρώ

2500                                          1.330  ευρώ                                      931 ευρώ

3000                                          1.780   ευρώ                                  1.246 ευρώ

3500                                          2.380  ευρώ                                  1.666 ευρώ

4000                                        2.980    ευρώ                                2.086 ευρώ

 

 

Πισίνα τ.μ.          Εξωτερική           Εσωτερική

20                               320  ευρώ              640 ευρώ

40                                 640      ”                 1.280 ”

60                               960    ”                      1.920 ”

80                              1.600    ”                  3.200  ”

100                          2.240  ”                     4.480  ”

150                        3.840  ”                        7.680  ”